KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY

KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY

Milé kolegyně a kolegové, přátelé našeho klubu,

dovolte, abychom vás pozvali k účasti na naší první letošní akci. Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) připravila ve spolupráci s našim klubem KUM-ČMS, AKA – Asociací komunikačních agentur ČR a AČRA MK – Asociací českých reklamních agentur – marketingové komunikace, na den 25. dubna 2019 (čtvrtek) mezinárodní vědeckou konferenci KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY. Cílem tohoto setkání bude posouzení otázek rozvoje oboru kreativní marketingové komunikace, a to nejen z hlediska teorie, ale i z pohledu praxe.

Tato konference se uskuteční v prostorách VŠKK v Praze, Na Pankráci 420/54, Praha 4 – Pankrác, a k registraci se můžete zapsat již nyní na internetové adrese https://www.vskk.cz/cz/vedecka-konference/

Program konference bude obsahovat prezentaci vyzvaných přednášek a jednání ve dvou sekcích:

  • Strategie kreativity – kreativita jako nástroj formování světa marketingové komunikace
  • Kreativní strategie – uplatnění kreativity v každodenní praxi marketingové komunikace

Podrobnější informace najdete v naší pozvánce (v příloze tohoto e-mailu) a na stránkách VŠKK: www.vskk.cz

Těšíme se na Vaší účast a přínosné setkání s dalšími kolegy z řad odborné veřejnosti.
Libor Nečas – Klub učitelů marketingu ČMS
a tým organizátorů konference