KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY pokračování 2020


Mezinárodní vědecká konference naplnila očekávání

Úvodní akcí roku 2019, do niž se KUM-ČMS zapojil jako spoluorganizátor, se stala mezinárodní vědecká konference na téma KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY, pořádaná Vysokou školou kreativní komunikace dne 25. dubna 2019 v Praze.

V rámci úvodního plenárního jednání a dvou jednacích sekcí, zaznělo celkem 23 zajímavých a z odborného hlediska podnětných přednášek spojených s širokými diskusemi, kdy udržení časového rozpisu bylo pro moderátory náročným úkolem. Potvrdilo se tak, že témata této konference spojená s širokou oblastí kreativního průmyslu, stejně jako přednášející z akademického prostředí i praxe, byly volené správně a v souladu s aktuálními trendy a potřebami.

Akce se uskutečnila za účasti více než padesáti zástupců devíti vysokých škol z ČR a Slovenska, v příjemných a moderně rekonstruovaných prostorách VŠKK v Praze na Pankráci. Krásné jarní počasí navíc podtrhlo atmosféru zejména závěrečné neformální rozpravy u dobrého vína a chutného občerstvení.

Letošní první ročník setkání odborníků z oblasti kreativní komunikace položil dobrý základ pro novou tradici mezinárodních vědeckých konferencí pořádaných dynamicky se rozvíjející VŠKK, Českou marketingovou společností, jejím profesním klubem KUM-ČMS a dalšími partnery z řad domácích i zahraničních vysokých škol.

 

KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY

Milé kolegyně a kolegové, přátelé našeho klubu,

dovolte, abychom vás pozvali k účasti na naší první letošní akci. Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) připravila ve spolupráci s našim klubem KUM-ČMS, AKA – Asociací komunikačních agentur ČR a AČRA MK – Asociací českých reklamních agentur – marketingové komunikace, na den 25. dubna 2019 (čtvrtek) mezinárodní vědeckou konferenci KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY. Cílem tohoto setkání bude posouzení otázek rozvoje oboru kreativní marketingové komunikace, a to nejen z hlediska teorie, ale i z pohledu praxe.

Tato konference se uskuteční v prostorách VŠKK v Praze, Na Pankráci 420/54, Praha 4 – Pankrác, a k registraci se můžete zapsat již nyní na internetové adrese https://www.vskk.cz/cz/vedecka-konference/

Program konference bude obsahovat prezentaci vyzvaných přednášek a jednání ve dvou sekcích:

  • Strategie kreativity – kreativita jako nástroj formování světa marketingové komunikace
  • Kreativní strategie – uplatnění kreativity v každodenní praxi marketingové komunikace

Podrobnější informace najdete v naší pozvánce (v příloze tohoto e-mailu) a na stránkách VŠKK: www.vskk.cz

Těšíme se na Vaší účast a přínosné setkání s dalšími kolegy z řad odborné veřejnosti.
Libor Nečas – Klub učitelů marketingu ČMS
a tým organizátorů konference