KUM 2019

KUM 2019

Plán akcí profesního klubu KUM-ČMS na rok 2019

Stejně jako v předešlých letech, plánuje i v roce 2019 Klub učitelů marketingu České marketingové společnosti řadu zajímavých akcí a setkání.

V úvodu jara připravuje klub společně s Vysokou školou kreativní komunikace Praha, mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Strategie kreativity, kreativní strategie. Tato akce se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v prostorách VŠKK v Praze Nuslích a bude probíhat ve dvou sekcích: Strategie kreativity – kreativita jako nástroj formování světa marketingové komunikace a Kreativní strategie – uplatnění kreativity v každodenní praxi marketingové komunikace.

Jen o pár týdnů později budou členové a příznivci klubu zváni k účasti na semináři spojujícím dva klíčové pojmy v tématu Věda o marketingu a marketing vědy. I tato akce bude, jak už se stalo tradicí, organizována v kooperaci se školou, v níž výuka marketingu sehrává významnou pozici. Tentokrát byla ke spolupráci přizvána Vysoká škola obchodní v Praze. Tato akce se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019.

Listopad pak bude v programu profesního klubu KUM-ČMS patřit semináři, jež je každoročně pořádán ve spolupráci s vedením ČMS. I tentokrát se můžeme těšit na účast finalistů soutěže Marketér roku, na zajímavé přednášky i diskuse v atraktivních prostorech v centru Prahy. Jako ústřední téma byla v letošním roce vybrána aktuální problematika nákladů a efektivity marketingové komunikace Reklama drahá nebo účinná. Seminář se uskuteční ve středu 20. listopadu 2019

Pominout nelze ani organizaci celostátní soutěže Mladý delfín (součást soutěže Marketér roku, kterou každoročně vyhlašuje Česká marketingová společnost), v níž se studenti a studijní skupiny z vysokých a vyšších odborných škol zapojí do klání se svými projekty. V letošním roce bylo zvoleno téma Jak úspěšně komunikovat školu, na které studuji. Termín odevzdání prací je stanoven na konec března a slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne v květnu, v rámci galavečera s udílením cen Marketér roku.

PLAN CINNOSTI KUM-CMS 2019