KUM-ČMS změna plánovaných termínů

Milí členové a příznivci našeho klubu KUM-ČMS

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s pandemií a vzhledem k opatřením, které byly v její souvislosti přijaty, musíme nyní všechny akce našeho klubu, plánované ještě na první pololetí, zrušit. Věříme však, že o ně nepřijdete, a že se nám a našim spoluorganizátorům podaří zařadit je v náhradních termínech nebo v plánech na další období.

Mrzí nás, že přijdete o příjemná setkání s Vašimi kolegy a přáteli, ale priority jsou správně a jednoznačně na straně Vašeho zdraví a bezpečí.

Těšíme se na další naše setkání a zdravíme Vás – se vším co podstata a původ slova „zdravit“ vyjadřuje a co si běžně možná i málo uvědomujeme.

Libor Nečas a tým organizátorů KUM-ČMS