Květnový seminář KUM-ČMS

Marketing vědy a věda o marketingu – jarní seminář


Tak jak už se stalo zvykem, v polovině května letošního roku (ve čtvrtek 16. 5. 2019) se uskutečnil odborný seminář členů a příznivců Klubu učitelů marketingu – ČMS. I tentokrát byla pro spolupráci vybrána vysoká škola mající ve svých osnovách výuku marketingu a komunikace Vysoká škola obchodní v Praze, která poskytla přednáškový sál a zázemí. Tentokrát měla akce podtitul spojující ve dvou pohledech marketing s pojmem věda: Marketing vědy a věda o marketingu.

Garantem semináře byla ing. Petra Koudelková, Ph.D., která zároveň i vystoupení přednášejících moderovala a řídila diskuse. Setkání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře, která se s částí účastníků přenesla i do závěrečného neformálního posezení v nedaleké vinárně.