Marketér roku 2018 – poděkování

Děkujeme všem partnerům, mediálním partnerům, sponzorům, kolegům, stejně jako podporovatelům a příznivcům naší každoroční soutěže za aktivní přínos při jejím pořádání. Vyhlášením výsledků a předáním cen jednotlivým kandidátům sice jedna etapa vždy končí, ale bezprostředně na ni navazuje další.
Marketér 2018 je mrtev, ať žije Marketér 2019!
Zachovejte nám i nadále přízeň!
Těšíme se na další spolupráci.
Vaši podporu potřebujeme a velmi si jí vážíme.