Mladý delfín

 

Mladý delfín

Soutěž Mladý delfín dává příležitost studentům marketingu a marketingových komunikací předložit projekt na téma, které je v daném roce aktuální. Součástí soutěže Marketér roku se studentská soutěž stala v roce 2012. V zadání je vždy určeno téma pro zpracování komunikační strategie, které obsahuje analýzu výchozí situace, návrh komunikačních kanálů, návrh kreativního řešení, rozpočtu a harmonogramu. Studentské práce je možné přihlašovat od prosince do konce března. 
V minulých ročnících byla témata soutěže zaměřena např. na zpracování marketingové strategie města, ve kterém studují, jak komunikovat Českou republiku v zahraničí a naopak jak úspěšně komunikovat EU v České republice, komunikace značky Made in Czechia i jak úspěšně komunikovat české výrobky na tuzemském trhu, Jak úspěšně komunikovat školu, na které studuji.
Tématem ročníku soutěže Mladý delfín 2019 je Jak úspěšně komunikovat aktuální ekologická témata v Česku.
Všechny návrhy zaslané v daném termínu jsou posuzovány porotou složenou z marketingových odborníků z teorie i praxe.

Přihlášky jednotlivců nebo týmů studentů (max. tříčlenných) zašlete co nejdříve na adresu info@cms-cma.cz,  hotové soutěžní práce mají termín odevzdání do konce března 2020.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 21. 5. 2020, v rámci tradičního galavečera s udílením cen Marketér roku 2019, v Klubu Lávka v Praze. Věcné ceny, publicita ve sdělovacích prostředcích a účast na prestižní akci s manažery významných českých firem mohou být pro všechny zúčastněné studenty významnou motivací.