Marketér roku 2019 – vyhlášení výsledků

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky
15. ročníku soutěže Marketér roku 2019

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se netradičním způsobem tradičně v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 odehrálo finále soutěže 15. ročníku Marketér roku 2019.
V důsledku mimořádné situace spojené s pandemií koronaviru proběhlo vyhlášení výsledků a předávání cen jednotlivým oceněným kandidátům poněkud nezvyklým způsobem. Nechyběl jako vždy vynikající moderátor Karel Voříšek, ale živá hudba a kulturní doprovodný program tentokrát ustoupily tvrdým opatřením, která nedovolila ani uspořádání slavnostního večera v obvyklých dimenzích. Tato situace však neubrala nic na důstojnosti, kterými se celý ceremoniál nesl.

Pro vítěze byly opět připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.  
Nad soutěží převzal i letos záštitu prof. Philip Kotler, výrazná osobnost světového marketingu.
Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže.
Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty, stejně tak vybralo k ocenění svoje kandidáty i prezidium ČMS.

Hodnotitelská komise pracovala ve složení:
předseda    doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., vedoucí katedry marketingu VŠE Praha
místopředseda      Ing. Tomáš David, tajemník sdružení Czech Top 100

Členové
Ing Jan Binar, ředitel McCann Prague a prezident Asociace komunikačních agentur
Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka Brands&Stories
Ing. Jan Dobiáš, New Business Director, Cheil Germany
Mgr. Monika Hrubalová, členka rady, POPAI CE
Ing. Hana Huntová, výkonná ředitelka Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR
JUDr. Jan Levora, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky
Ing. Jiří Mikeš, hostující profesor, VŠE Praha

Záznam ze slavnostního předávání cen můžete sledovat na
https://www.youtube.com/watch?v=35OqIDQP85s&feature=youtu.be

Výsledky soutěže

Na základě individuálních hodnocení jednotlivých členů hodnotitelské komise byly vyhlášeny následující výsledky:

Velký modrý delfín – hlavní cena soutěže
Mgr. Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko
(Kofola ČeskoSlovensko, a.s.)
za inovativní přístup k marketingovým aktivitám a kampaním (Projekt Kamilka, Kláštorná Kalcia, voda pevná jako skála a další)

   

Velká cena – Zlatý delfín
Simona Kijonková
, majitelka, (Packeta Group)
za vytvoření struktury marketingu holdingu Packeta včetně zavedení nové služby Mezi námi přispívající k nárůstu obratu skupiny o 118% za rok 2019

   

Duhový delfín Zvláštní cena prezidia ČMS za významný odborný přínos oboru
Daniel Jesenský,  Ph.D., MSc., MBAVice President and Member of board (POPAI CENTRAL EUROPE) za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti in-store komunikace za podporu oboru založením oborové organizace POPAI CE a popularizaci oboru včetně akademické oblasti

 

Zelený delfín – zvláštní cena hodnotitelské komise
Ing. Kamil Varhánek, marketingový ředitel, (Emco, s.r.o.)
za komplexní produktovou inovaci založenou na důsledném úsilí o poznání zákazníka formou marketingového výzkumu
   

Růžový delfín – zvláštní cena hodnotitelské komise
Ing. Patricie Irlveková, marketingová a obchodní ředitelka, členka představenstva a.s., (Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.)
za launching a komunikaci nového brandu Ensana v Léčebných lázních Mariánské Lázně, který vedl k efektivnímu a rychlému zavedení nové značky Ensana
 

Duhový delfín – cena prezidia ČMS

Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, vyslankyně dobré vůle Ministerstva zahraničních věcí ČR (Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.)
za kampaň na podporu naplňování cílů udržitelného rozvoje formou udělování Cen SDGs směřující k dlouhodobému posílení povědomí veřejnosti o globálních
cílech OSN 
 


Ing. Pavel Pastorek, předseda představenstva a generální ředitel (Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo)
za remodeling adjustáže lahvových vín, změnu a
rozšíření marketingových aktivit a obohacení portfolia          
 

Ing. Pavel Schreiber, předseda představenstva (CeWe Color, a.s.)
za vybudování dominantního výrobce fotoslužeb a silné značky Cewe Fotolab
 

Ing. Martina Weberová, ředitelka marketingu (ADLER Czech, a.s.)
za projekt rebrandingu produktů a s tím spojený redesign loga (Adler – Malfini)
 

Malý delfín

Ing. Martina Bartl, Marketing manager (Mobility Czech Republic, s.r.o. – Anytime Carsharing)
 
za komplexní marketingovou strategii uvedení nového produktu na trh
 

PhDr. Eva Děkanová, manažerka marketingu (Geis CZ, s.r.o.)
za unikátní projekt v oblasti komunikace Pojďte ven!  posilující pozitivní vnímání značky a loajalitu zákazníků
 

Jana Kolrusová, majitelka a jednatelka (Fit, zdraví, výživa a Dandelion Jana Kolrusová)
za inovativní a ekologický přístup k využívání českých přírodních surovin u nových produktů včetně propagace výrobků formou nově otevřené První pampeliškové kavárny
 

Ing. Petr Krejčík, marketingový ředitel (ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,  s.r.o.)
za komplexní podporu moravského vinařství a vinařské turistiky (Valtice Hlavní město vína, Vína zrozená v Lednici, Noc otevřených sklepů a další projekty)
 

Ing. Pavel Renčín, MBA, ředitel marketingové komunikace (Active Radio, a.s.)
za vytvoření důmyslné marketingové strategie pro uvedení nového eventu – Comic Con Prague
 

Mgr. Shukhrat Saidov, Chief Executive Officer (CEO),  (Silon, s.r.o.)
za využití principů udržitelného rozvoje při posílení postavení společnosti na trh
 

Diplomy za úspěšnou nominaci

Bc. Hana Pekárková, jednatelka/majitelka firmy (Pracoviště ošetřovatelské péče)
za mnohostrannou podporu posílení informovanosti o oboru domácí péče jak u odborné, tak i laické veřejnosti
 

Ing. Danuše Steinová, předsedkyně spolku (Aktivní stáří)
za komplexní podporu seniorního vzdělávání a dalších projektů aktivního stáří založením zapsaného spolku Aktivní stáří.eu a vytvořením Centra celoživotního vzdělávání apod.
 

Mladý delfín:

  1. místo              Nikola Jurasová, UTB Zlín
  2. místo              Daniel Path, Martin Vlček, VŠE Praha
  3. místo              Petr Sezemský, Jan Hintner, Patrik Špliňo , VŠE Praha