Marketér roku 2020 vyhlášen

Přes nepříznivé podmínky minulého roku se ve zpožděném termínu podařilo vyhlásit vízěze soutěže roku Marketér 2019 a při té příležitosti vyhlásit i budoucí ročník soutěže Marketér roku 2020. Česká marketingová společnost se tak vyrovnala se situací, kterou nikdo neočekával. Podařilo se pokračovat v patnáctileté tradici a všichni doufáme, že letošní rok bude o poznání optimističtější. Přesto zachováváme realistický pohled na současnou situaci a harmonogram spojený s přípravami soutěže jsme podle toho upravili.
Přihlášky do soutěže Marketér roku 2020 (stejně tak do sekce Mladý delfín) mohou všichni zájemci z řad odborníků i vysokoškolských studentů marketingu zasílat na naši adresu prostřednictvím e-mailu (info@cms-cma.cz), přihlášky na těchto www i klasickou poštou do 15. června 2021.
Slavnostní vyhlášení výsledků by mělo proběhnout 23. 9. 2021, konečný termín bude v dostatčném časovém předstihu oznámen.

Jsme přesvědčeni, že i v obtížných ekonomických, sociálních a komunikačních podmínkách se rodí zajímavé marketingové projekty, které stojí nejen za povšimnutí, ale i patřičné ocenění a veřejnou prezentaci.

Zasílejte nám je! Nestůjte ve stínu! Podělte se o svoje úspěchy s ostatními! Těšíme se na spolupráci.

prezidium České marketingové společnosti
leden 2021

přihláška Marketér roku 2020
přihláška Mladý delfín 2020

Marketér roku 2020 leták
Mladý delfín informace