Marketér roku 2020 – termín prodloužen!!!

Nestihli jste se přihlásit do naší soutěže pro nejlepší marketéry uplynulého roku?

Zatím jste ještě nic nezmeškali a svou chybu můžete napravit!
Prodlužujeme termín odevzdání přihlášek jak do hlavní soutěže, tak do studentské sekce Mladý delfín do 20. července 2021!

Nečekejte, my čekáme na Vás a těšíme se na Vaše podnětné projekty.

Kontakty a informace:
Milada Hábová – výkonná ředitelka ČMS
www.cms-cma.cz, info@cms-cma.cz, tel. 603 421 578, 732 345 615

Přihláška do soutěže Marketér roku 2020
přihláška Marketér roku 2020

Přihláška do studentské soutěže Mladý delfín 2020
přihláška Mladý delfín 2020