Marketér roku 2022

Přihlaste své kandidáty do soutěže!

  
Česká marketingová společnost vyhlásila soutěž o titul Marketér roku 2022, nad níž opět převzala záštitu osobnost světového marketingu prof. Philip Kotler. Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční schopnosti naší ekonomiky. Osmnáctý ročník se opět zaměří především na hodnocení přínosu konkrétních marketingových projektů. Jeho součástí bude i kategorie pro vysokoškolské studenty nazvaná Mladý delfín.

Uzávěrka přihlášek je 17. dubna 2023

Podmínky soutěže a přihlášku najdete zde:
přihláška Marketér roku 2022
přihláška Mladý delfín 2022