MARKETÉR

marketér delfíni
marketer-2
marketer1
marketer-1
marketer-4
marketer-5
marketer-6
marketer-7
marketer-8
marketer-9
marketer-202
marketer-201
marketer-203
previous arrow
next arrow
Shadow

Marketér roku – soutěž s bohatou tradicí

Česká marketingová společnost se kromě svého základního poslání věnuje několika proiritním a řadě vedejších aktivit. Tyto akce tvoří celoroční nápň vrcholových orgánů i členské základny Společnosti. Lokalizovány jsou od ústředí až po vzdálené regiony a zasahují marketingovou sféru celé České republiky. K prvořadým stálým aktivitám patří pořádání soutěže Marketér roku.

Proč právě Marketér?

Prezidium České marketingové společnosti vyhlašuje  každoročně soutěž Marketér roku, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji marketingu všeobecně.
Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří jsou činní v oblasti marketingu v jakékoliv hospodářské či jiné organizaci, podnikatelské i veřejné. Oblastí činnosti se rozumí přímé působení v marketingovém managementu a marketingových funkcích ve výrobních, obchodních, dopravních a dalších oborech hospodářství, v poradenských a výzkumných marketingových organizacích, ve školství a jiných formách vzdělávací činnosti i v oblasti vědecké práce.
Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti České marketingové společnosti, je přispívat k rozvoji marketingu v Česku, popularizovat výrazné osobnosti oboru a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Jsme přesvědčeni, že promyšlený a cílený marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení konkurenční schopnosti naší ekonomiky.

Galerie Marketérů

  1

 
                         
Čestní marketéři