Lektoři IMS

Lektoři IMS

Se začátkem roku 2008 se rozběhla činnost Institutu marketingových služeb, který je součástí České marketingové společnosti. Jeho hlavní náplní je nezávislé posuzování všech součástí marketingové komunikace klientů a poradenství v rámci výběrových řízení v této oblasti. V řadách lektorů IMS působí renomovaní odborníci jednak z řad členů ČMS a jednak externí spolupracovníci, kteří mají bohaté teoretické i praktické znalosti ze všech marketingových oblastí.