Reference

Reference

Společnosti, které využili služeb IMS.

 

 

Electrolux Professional

B2B komunikace pro Electrolux Professional

Institut České marketingové společnosti je supervizorem marketingových aktivit gastronomické divize společnosti Electrolux

Dobře naplánovat a implementovat B2B marketingové aktivity je pro úspěch značky klíčové. To pochopil management divize Electrolux Professional, který začal v polovině roku 2008 spolupracovat s konzultanty IMS. Prvním krokem byl vstupní výzkum znalosti značky, kde na základě výběrového řízení, které IMS realizoval, byla vybrána agentura Factum Invenio. Na základě závěrů výzkumu byla zpracována marketingová strategie na nejbližší období, jejímž prioritním cílem bylo podpořit znalost značky Electrolux Profesional v očích odborné veřejnosti, jako realizátora komplexních a velmi kvalitních projektů v oblasti gastronomie a odlišit její vnímání od spotřebního zboží značky Electrolux, které je určeno domácnostem.

IMS zajistil výběr odborných partnerů nejen pro realizaci marketingového výzkumu, ale také pro realizaci navržené marketingové komunikace, zajistil marketingové plánování a outsourcing, posouzení výstupů a postupné vyhodnocení fází projektu. Součástí projektu byl také seminář IMS pro reprezentanty krajských servisních firem Electroluxu.IMS působí v průběhu celého projektu zejména jako supervizor implementace marketingové strategie.

Institut marketingových služeb České marketingové společnosti se zúčastnil předání sponzorského daru

Poradenský tým IMS se zabýval také podporou značky v oblasti sponzoringu. Tým posoudil několik vhodných projektů a vybral hospic v Rajhradě. „Je to poprvé, kdy jsme nemuseli nikoho o dar nebo sponzorství prosit, kdy prostě někdo přišel a pomohl nám sám od sebe,“ řekl při příležitosti předání sponzorského daru v podobě profesionální myčky firmou Electrolux Professional Domu léčby bolesti s hospicem svatého Josefa Oblastní charity v Rajhradě u Brna jeho ředitel Jiří Prokop

Společnost Electrolux Professional, která spolupracuje s IMS ČMS, předala Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Oblastní charity Rajhrad u Brna jako sponzorský dar profesionální myčku.Toto moderní zařízení výrazně usnadní práci zdejšímu personálu.Předání byla přítomna i prezidentka České marketingové společnosti doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Veletrh Reklama, Polygraf            

Institut České marketingové společnosti připravil kompletní výzkum dat pro veletrh Reklama, Polygraf 2008.

Jednou z prvních aktivit Institutu ČMS byla spolupráce se společností M.I.P. Group, která je pořadatelem středoevropského veletrhu reklamních služeb Reklama, Polygraf 2008.

Výzkum mapoval názory a postoje vystavovatelů a jejich připomínky směřované ke strategii, rozvoji a dalším zlepšením v rámci veletrhu. Také zkoumal cíle, míru jejich naplnění a obchodní úspěchy či neúspěchy dosažené v rámci této výstavní akce.

Dalším zajímavým průzkumem byl detailnější pohled na návštěvníka v roce 2008. Pořadatele veletrhu zajímala hlavně jejich struktura, atraktivnost akce, délka doby strávené na veletrhu, názor na organizaci veletrhu, reklamní kampaň, složení vystavovatelů a jejich věrnost.

„Výzkum připravujeme od roku 2002 a kontinuálně monitorujeme hlavní okruhy dotazů, které zajímají nás – jako pořadatele, stávající i potencionální vystavovatele. Výzkum návštěvníků a vystavovatelů nám v řadě případů slouží jako tzv. lakmusový papírek,“ říká ředitelka veletrhu Monika Hrubalová. „Není to však vždy tak jednoduché, to co můžeme ovlivnit – dle názoru vystavovatelů a návštěvníků měníme, avšak je řada věcí (např. areál Výstaviště Holešovice, parkování, doprava na Výstaviště, množství a šíře gastronomických služeb jim poskytovaných a další), které nemáme šanci změnit, můžeme jenom v některých případech, apelovat na provozovatele Výstaviště.“

Detailnější pohled na výzkum můžete nalézt na stranách veletrhu Reklama, Polygraf.

OKI    

ČSM a OKI – výsledky společného projektu

OKI Printing Solutions a Česká marketingová společnost – Institut marketingových služeb uskutečnily unikátní výzkum o využití tisku v malých a středních firmách. Průzkum byl postaven na individuálních rozhovorech s odpovědnými pracovníky firem a následném skupinovém rozhovoru. Cílem bylo zmapovat, co a jak se ve firmách tiskne, jaká představa dominuje o výhodách a nevýhodách tisku, který je zadáván externě a tisku realizovaného přímo ve firmě. Výzkum dále zjišťoval znalosti respondentů o cenách za běžné tištěné materiály a pozornost byla věnována také otázce nákladům na tisk.
Některé výsledky poukazují na zajímavý rozpor mezi představou „nejsprávnějšího“ řešení a realitou v praxi malých a středních firem.

RYOR  

Výzkum brand image a testování obalů

Kvalitativní výzkumu pro firmu RYOR byl zaměřený na zjištění nákupních zvyklostí při výběru a používání kosmetiky, analýzu image značky a jeho silných a slabých stránek, typologii spotřebitele a test obalů.

Hlavním cílem výzkumu bylo získat informace o klíčových atributech a diferenciaci značky od konkurence a hodnocení nových návrhů obalů dodaných klientem. Zároveň byl testován i tvar kelímku pro krém na obličej.

V závěrech byla uvedena nejdůležitější kriteria při výběru pěstící kosmetiky jako kvalita, značka, cena, reklama apod. Důležité rovněž bylo zjištění co respondentky považují za kvalitní kosmetiku, co od ní očekávají. V oblasti komunikace kosmetických produktů bylo šetření zaměřeno na důvěryhodnost a působivost jednotlivých typů argumentů a komunikačních kanálů. Pro analýzu značky RYOR byla využita metoda volných aosiací a další kvalitativní techniky, takže bylo možné zprostředkovat hlubší vhled do značky a jejích atributů. K adekvátní analýze image přispěla rovněž  typologie spotřebitelky značky ve srovnání se spotřebitelkami konkurenčních značek. Konkrétní doporučení dostal klient rovněž pokud jde o řešení obalů a tvarů kelímků.