Služby

Služby IMS

• poradenství v rámci výběrových řízení státních zakázek v oblasti marketingu a marketingové komunikace
• poradenství v rámci výběrových řízení pro zahraniční investory k získání vhodných partnerů
• poradenství pro zpracování marketingových plánů a rozpočtů
• poradenství v oblasti marketingového výzkumu
• poradenství při posuzování marketingové komunikace
• nezávislá supervize a vyhodnocování komunikačních projektů