Marketér roku 2019 přihlášky

POZOR!!! TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE MARKETÉR ROKU 2019 PRODLOUŽEN DO 31. SRPNA 2020!!!


Marketér roku 2019

Slavnostní vyhlášení soutěže Marketér roku 2019 proběhlo dne 20. listopadu 2019 v rámci semináře pořádaného Českou marketingovou společností a KUM (Klub učitelů marketingu) v Tančícím domě v Praze.

Také letos byla vyhlášena studentská soutěž Mladý delfín, tentokrát na téma Jak úspěšně komunikovat aktuální ekologická témata v Česku

Zájemci se mohou předběžně přihlásit pomocí níže přiložených formulářů.

přihláška Marketér roku 2019

přihláška Mladý delfín 2019

MARKETÉR ROKU JIŽ POPATNÁCTÉ

Přihlaste své kandidáty do soutěže!

Česká marketingová společnost vyhlásila PATNÁCTÝ, jubilejní ročník soutěže MARKETÉR ROKU za rok 2019. Vyhlášení této významné odborné i společenské události proběhlo v rámci odborného semináře REKLAMA DRAHÁ NEBO ÚČINNÁ, který pořádala Česká marketingové společnost spolus Klubem učitelů marketingu a mediálním partnerem RADIOHOUSE v nevšedním prostředí Tančícího domu  v Praze dne 20. 11. 2019.

Slavnostního aktu se za Českou marketingovou společnost zúčastnili prezidentka společnosti Jitka Vysekalová, viceprezident Tomáš David a další členové prezidia.  Tradičně podpořil vyhlášení soutěže svým osobním sdělením prof. Philip Kotler, osobnost světového marketingu.

Jedním z hlavních cílů České marketingové společnosti je podpora marketingu jako nezbytného faktoru rozvoje a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Mezi cestami k jeho dosažení získala významnou roli soutěž o Marketéra roku, která vstupuje již do patnáctého ročníku. Oceňujeme významné osobnosti, které realizovaly marketingové projekty odpovídající pravidlům soutěže z hlediska inovativnosti, efektivnosti, rozvoje metod a současných principů marketingu včetně etického přístupu a příspěvku ke společenské odpovědnosti firem. Vítěz získá Velkého modrého delfína, který je symbolem moudrosti, aktivity, komunikativnosti i pozitivního pohledu na okolní svět.
Souběžně probíhá soutěž Mladý delfín pro vysokoškoláky studijních oborů zaměřených na marketing, kteří mají zpracovat projekt tentokrát na téma Jak úspěšně komunikovat aktuální ekologická témata v Česku.

Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2020. Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků se koná

21. května 2020 v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1.

Podrobnosti o soutěži, zejména o způsobu podávání přihlášek, jsou k dispozici na www.cms-cma.cz, případně je možno směrovat další dotazy na emailovou adresu info@cms-cma.cz.