Marketér roku 2019 výsledky

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky 15. ročníku soutěže Marketér roku 2019

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 se netradičním způsobem tradičně v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 1 odehrálo finále soutěže 15. ročníku Marketér roku 2019. V důsledku mimořádné situace spojené s pandemií koronaviru proběhlo vyhlášení výsledků a předávání cen jednotlivým oceněným kandidátům poněkud nezvyklým způsobem. Nechyběl jako vždy vynikající moderátor Karel Voříšek, ale živá hudba a kulturní doprovodný program tentokrát ustoupily tvrdým opatřením, která nedovolila ani uspořádání slavnostního večera v obvyklých dimenzích. Tato situace však neubrala nic na důstojnosti, kterými se celý ceremoniál nesl. Pro vítěze byly opět připraveny sošky křišťálových delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým delfínem v působivém designu z dílny uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.   Nad soutěží převzal i letos záštitu prof. Philip Kotler, výrazná osobnost světového marketingu. Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže. Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty, stejně tak vybralo k ocenění svoje kandidáty i prezidium ČMS. Hodnotitelská komise pracovala ve složení: předseda    doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., vedoucí katedry marketingu VŠE Praha místopředseda      Ing. Tomáš David, tajemník sdružení Czech Top 100 Členové Ing Jan Binar, ředitel McCann Prague a prezident Asociace komunikačních agentur Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka Brands&Stories Ing. Jan Dobiáš, New Business Director, Cheil Germany Mgr. Monika Hrubalová, členka rady, POPAI CE Ing. Hana Huntová, výkonná ředitelka Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR JUDr. Jan Levora, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky Ing. Jiří Mikeš, hostující profesor, VŠE Praha

Záznam ze slavnostního předávání cen můžete sledovat na https://www.youtube.com/watch?v=35OqIDQP85s&feature=youtu.be

Výsledky soutěže

Na základě individuálních hodnocení jednotlivých členů hodnotitelské komise byly vyhlášeny následující výsledky:

Velký modrý delfín – hlavní cena soutěže Mgr. Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko (Kofola ČeskoSlovensko, a.s.) za inovativní přístup k marketingovým aktivitám a kampaním (Projekt Kamilka, Kláštorná Kalcia, voda pevná jako skála a další)

    Velká cena – Zlatý delfín Simona Kijonková, majitelka, (Packeta Group) za vytvoření struktury marketingu holdingu Packeta včetně zavedení nové služby Mezi námi přispívající k nárůstu obratu skupiny o 118% za rok 2019     Duhový delfín Zvláštní cena prezidia ČMS za významný odborný přínos oboru Daniel Jesenský,  Ph.D., MSc., MBAVice President and Member of board (POPAI CENTRAL EUROPE) za dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti in-store komunikace za podporu oboru založením oborové organizace POPAI CE a popularizaci oboru včetně akademické oblasti   Zelený delfín – zvláštní cena hodnotitelské komise Ing. Kamil Varhánek, marketingový ředitel, (Emco, s.r.o.) za komplexní produktovou inovaci založenou na důsledném úsilí o poznání zákazníka formou marketingového výzkumu     Růžový delfín – zvláštní cena hodnotitelské komise Ing. Patricie Irlveková, marketingová a obchodní ředitelka, členka představenstva a.s., (Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.) za launching a komunikaci nového brandu Ensana v Léčebných lázních Mariánské Lázně, který vedl k efektivnímu a rychlému zavedení nové značky Ensana   Duhový delfín – cena prezidia ČMS Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, vyslankyně dobré vůle Ministerstva zahraničních věcí ČR (Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.) za kampaň na podporu naplňování cílů udržitelného rozvoje formou udělování Cen SDGs směřující k dlouhodobému posílení povědomí veřejnosti o globálních cílech OSN    Ing. Pavel Pastorek, předseda představenstva a generální ředitel (Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo) za remodeling adjustáže lahvových vín, změnu a rozšíření marketingových aktivit a obohacení portfolia             Ing. Pavel Schreiber, předseda představenstva (CeWe Color, a.s.) za vybudování dominantního výrobce fotoslužeb a silné značky Cewe Fotolab   Ing. Martina Weberová, ředitelka marketingu (ADLER Czech, a.s.) za projekt rebrandingu produktů a s tím spojený redesign loga (Adler – Malfini)   Malý delfín Ing. Martina Bartl, Marketing manager (Mobility Czech Republic, s.r.o. – Anytime Carsharing)  za komplexní marketingovou strategii uvedení nového produktu na trh   PhDr. Eva Děkanová, manažerka marketingu (Geis CZ, s.r.o.) za unikátní projekt v oblasti komunikace Pojďte ven!  posilující pozitivní vnímání značky a loajalitu zákazníků   Jana Kolrusová, majitelka a jednatelka (Fit, zdraví, výživa a Dandelion Jana Kolrusová) za inovativní a ekologický přístup k využívání českých přírodních surovin u nových produktů včetně propagace výrobků formou nově otevřené První pampeliškové kavárny   Ing. Petr Krejčík, marketingový ředitel (ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE,  s.r.o.) za komplexní podporu moravského vinařství a vinařské turistiky (Valtice Hlavní město vína, Vína zrozená v Lednici, Noc otevřených sklepů a další projekty)   Ing. Pavel Renčín, MBA, ředitel marketingové komunikace (Active Radio, a.s.) za vytvoření důmyslné marketingové strategie pro uvedení nového eventu – Comic Con Prague   Mgr. Shukhrat Saidov, Chief Executive Officer (CEO),  (Silon, s.r.o.) za využití principů udržitelného rozvoje při posílení postavení společnosti na trh   Diplomy za úspěšnou nominaci Bc. Hana Pekárková, jednatelka/majitelka firmy (Pracoviště ošetřovatelské péče) za mnohostrannou podporu posílení informovanosti o oboru domácí péče jak u odborné, tak i laické veřejnosti   Ing. Danuše Steinová, předsedkyně spolku (Aktivní stáří) za komplexní podporu seniorního vzdělávání a dalších projektů aktivního stáří založením zapsaného spolku Aktivní stáří.eu a vytvořením Centra celoživotního vzdělávání apod.   Mladý delfín:
  1. místo              Nikola Jurasová, UTB Zlín
  2. místo              Daniel Path, Martin Vlček, VŠE Praha
  3. místo              Petr Sezemský, Jan Hintner, Patrik Špliňo , VŠE Praha