Marketér roku 2020

Mladí marketéři se hlásí ke slovu

Už jen necelý měsíc zbývá do uzávěrky přihlášek do letošní soutěže Marketér roku 2020, kterou každoročně vyhlašuje Česká marketingová společnost. Z dosavadní bilance přihlášených do obou částí soutěže (Marketér roku + Mladý delfín) se zdá, že mládí vyráží skutečně vpřed. Oproti minulým ročníkům stoupl počet přihlášených týmů zatím dvojnásobně a stále ještě jsou avizováni další kandidáti. Že by snad nepříznivá situace uplynulých měsíců byla podnětem k marketingové kreativitě mladé generace?
Ještě je čas se přihlásit, zkuste i Vy představit svůj projekt, který může pomoci ukázat cestu pro další rozvoj naší poněkud unavené a rozpolcené společnosti.

Přihlášky do soutěže Marketér roku 2020 (stejně tak do sekce Mladý delfín) mohou všichni zájemci z řad odborníků i vysokoškolských studentů marketingu zasílat na naši adresu prostřednictvím e-mailu (info@cms-cma.cz), přihlášky na těchto www i klasickou poštou do 15. června 2021.
Slavnostní vyhlášení výsledků by mělo proběhnout 23. 9. 2021, konečný termín bude v dostatčném časovém předstihu oznámen.

Profesor Philip Kotler a Marketér roku 2020

Mezi nepříliš optimistickými zprávami letošního jara se najdou i skutečně radostná sdělení. K takovým určitě patří i vyjádření profesora Philipa Kotlera. Celosvětově uznávaný marketingový guru a autor mnoha zásadních odborných publikací opět převzal záštitu nad letošním ročníkem Marketéra roku (2020). Je to už pošestnácté. Jsme potěšeni a děkujeme. A také pana profesora zdravíme a přejeme za oceán pevné zdraví a hodně elánu do dalších životních i pracovních aktivit.

Marketér roku – výzva pro odvážné

Doba není lehká. Cítíme to všichni ze všech stran. Mnozí bojují o přežití a snaží se udržet chod svých živností, provozoven, aktivit. Přes všechny potíže a svízele však zůstává prostor pro ty, kteří se snaží uplatnit své myšlenky a nápady ulehčující chod společnosti. Marketing v této neveselé době hraje důležitou roli. Možná i zásadní. Soutěž Marketér roku 2020 je velkou výzvou pro odvážné a kreativní. Výzvou pro ty, kteří boj nevzdávají ani v nejtěžších chvílích.
Přihlašte se do soutěže a podělte se o svoje úspěchy s ostatními. Naznačte jim cestu a inspirujte je! Čekáme na Vás! Neváhejte!

Mladý delfín na vlnách on-line výuky

Studentská soutěž Mladý delfín, která již od roku 2012 zapojuje týmy z českých a slovenských vysokých škol do klání o prestižní cenu za nejlepší projekt komunikační strategie na zadané téma, se za uplynulých osm ročníků pevně zakotvila ve výukových programech studijních oborů zaměřených na přípravu nové generace marketérů a komunikačních specialistů. V rámci tvorby modelu seminářů a cvičení realizovaných na vysokých školách se vyhlášená témata stala součástí odborně vedené týmové práce, společných diskusí a hledání kreativních způsobů řešení.

Vývoj v uplynulém roce však postavil před tradiční systém výuky zcela nové výzvy, koncepty přednášek a cvičení dostaly novou podobu a přesunuly se v převážné míře do prostředí v němž je student od učitele i svých spolužáků prostorově oddělen, ve větší míře je nucen řešit úkoly samostatně a skupinová spolupráce je omezena jen na audio a video komunikaci či přenos dokumentů. Zdálo by se, že soutěž založená na týmové práci a pedagogickém vedení pozbude v dnešních podmínkách svou aktuálnost, avšak poznatky z posledního ročníku a letošních přihlášek svědčí o opaku. Studenti si nové formy komunikačních technologií na školách osvojili a řečeno metaforou – Mladý delfín se naučil plavat na vlnách on-line výuky.    

Libor Nečas – Klub učitelů marketingu ČMS

Marketér roku 2020 vyhlášen

Přes nepříznivé podmínky minulého roku se ve zpožděném termínu podařilo vyhlásit vízěze soutěže roku Marketér 2019 a při té příležitosti vyhlásit i budoucí ročník soutěže Marketér roku 2020. Česká marketingová společnost se tak vyrovnala se situací, kterou nikdo neočekával. Podařilo se pokračovat v patnáctileté tradici a všichni doufáme, že letošní rok bude o poznání optimističtější. Přesto zachováváme realistický pohled na současnou situaci a harmonogram spojený s přípravami soutěže jsme podle toho upravili.
Přihlášky do soutěže Marketér roku 2020 (stejně tak do sekce Mladý delfín) mohou všichni zájemci z řad odborníků i vysokoškolských studentů marketingu zasílat na naši adresu prostřednictvím e-mailu (info@cms-cma.cz), přihlášky na těchto www i klasickou poštou do 15. června 2021.
Slavnostní vyhlášení výsledků by mělo proběhnout 23. 9. 2021, konečný termín bude v dostatčném časovém předstihu oznámen.

Jsme přesvědčeni, že i v obtížných ekonomických, sociálních a komunikačních podmínkách se rodí zajímavé marketingové projekty, které stojí nejen za povšimnutí, ale i patřičné ocenění a veřejnou prezentaci.

Zasílejte nám je! Nestůjte ve stínu! Podělte se o svoje úspěchy s ostatními! Těšíme se na spolupráci.

prezidium České marketingové společnosti
leden 2021

přihláška Marketér roku 2020
přihláška Mladý delfín 2020

Marketér roku 2020 leták
Mladý delfín informace