Různé

Právě vyšlo !!!

Úvodník
Ing. Tomáš David

Zákazník je středobod – a výzkum mění svou roli
Ing. Petra Průšová

Využitie shopper marketingu u retailerov s rýchloobrátkovým spotrebným
tovarom v Českej republike     
Bc. Michal Orosz; Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

Bluetooth marketing
Bc. Michal Fiala, Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Veletrhy se změnily z místa kontraktů na místo nových kontaktů se zákazníky
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Případové studie z praxe:
Elektřina je zboží jako každé jiné. Opravdu? A co na to zákazník?
Mgr. Petr Holubec
Klient na prvním místě. Osvědčené heslo, které funguje
Bc. Alžběta Nečasová

Lokální monopol nezaručuje úspěch: musíme být dobrými partnery
RNDr. Marcela Dvořáková

Jak (ne)prodat památky aneb pane Hašku, vezměte dvě koruny
Národní památkový ústav a jeho současný marketingový směr
Mgr. Jan Zeman

OHLASY SOUTĚŽE MARKETÉR ROKU 2017

Recenze:
REKLAMA – JAK DĚLAT REKLAMU
(4. AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ)
GRADA PUBLISHING

Glosy, úvahy.

Je zákazník digitálního věku úplně jiný?
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Z činnosti ČMS

Marketing Mix 2018 Praha, Brno

Marketing Mix (dříve Svět reklamy) veletrh firem z oblasti reklamy a marketingu + konference Digistrategie na téma online marketing + řada přednášek a prezentací + networking pro všechny = sraz lidí, kteří působí v marketingu.
Partnerem této, už tradiční akce konané 13. 9. 2018 v Konferenčním centru CITY, byla jako každoročně také Česká marketingová společnost. Její prezidentka, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. prezentovala v průběhu konání veletrhu výsledky posledního výzkumu Češi a reklama, který má za sebou více než dvacetiletou historii.
V Brně se veletrh koná pod stejným názvem 25.9.2018 v hotelu Voroněž.

Jak dělat reklamu?

Kdo neví, může se brzy dovědět.
Vychází již 4. aktualizované a doplněné vydání odborné publikace

Reklama
Jak dělat reklamu

autoři: Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš

ISBN 978-80-247-5865-7
počet stran: 232
formát: B5, dvojbarevná
vazba: V2
prodejní cena: 299 Kč
vydala: Grada – https://www.grada.cz/reklama-(1)-10212

Nové vydání základní české knihy o reklamě je kompletně aktualizované a doplněné o nové trendy a příklady, například v online reklamě nebo oblasti působení a výzkumu efektivnosti reklamy.
Začínající marketéři a studenti VŠ v knize najdou vše důležité o tom, jak naplánovat a vytvořit tu „správnou“ reklamu, která splní své cíle. Dozví se, jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit rozpočet a zvolit média, jak komunikovat s různými cílovými skupinami, účinně využívat slova a barvy, vybrat vhodný název, jméno produktu a logo.
Autoři se dále věnují působení reklamy a jejímu měření, radí jak vybrat reklamní agenturu a představují nové trendy v marketingové komunikaci.
V přílohách čtenáři najdou užitečné informace o legislativě spojené s reklamou, seznam tisku věnující se marketingu, odkazy na asociace komunikačních agentur a důležité adresy.

PRÁVĚ VYŠLO!!!

Vážení členové České marketingové společnosti, milí přátelé, kolegové, příznivci marketingu,

v minulých dnech vyšlo číslo 2/2018 našeho časopisu Marketing a komunikace.
Jeho tématem je NOVÉ POJETÍ SLUŽEB A MARKETING. Odborná veřejnost i příznivci marketingu v něm najdou jako vždy zajímavé studie na toto téma, stejně jako zprávy ze světa marketingu, glosy i zpravodajství ze života České marketingové společnosti.

Zájemci, kteří nejsou členy ČMS ani pravidelnými odběrateli, si mohou časopis objednat na info@cms-cma.cz, nebo na tel. 732 345 615.


OBSAH

Úvodník
Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Rozšířená realita a umělá inteligence ve službách nákupní zkušenosti
Daniel Jesensky, Ph.D., MSc., MBA.

Hodnocení kvality e-služeb z pohledu zákazníka  
Ing. Filip Vencovský, Ph.D.

Nové poňatie služieb  a marketing
Mgr. Iveta Máliková, PhD.

Up-cyklace s nápadem
Jakub Mastík

Spotrebitelia ako súčasť inovačného procesu v uzavretej ekonomikem
Doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., Mgr. Dominik Jánoš

MARKETÉREM ROKU 2017 JE MARKETÉRKA

Musela jsem nejednomu kolegovi dokázat, že tu jsem proto, že umím
Rozhovor s marketérkou roku 2017
Eva Rokytová

Recenze  MARKETINGOVÉ STRATEGIE – NOVÉ PODMÍNKY, NOVÉ PŘÍSTUPY
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Glosy, úvahy.     100 let republiky, 100 let reklamy
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Česká marketingová společnost na Veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2018

Z činnosti ČMS

Seminář Klubu učitelů marketingu
Setkání Lady Wine Clubu
Zasedání Hlavního výboru
Ostravský klub změnil vedení

Změna v RK Ostrava

Ostravský regionální klub ČMS pokračuje ve své mnohostranné činnosti pod novým vedením

V dubnu letošního roku došlo k podstatné změně ve vedení Regionálního klubu ČMS Ostrava. Ostravský klub byl od počátku svého vzniku velmi aktivní a pod vedením zakládající předsedkyně paní PhDr. Cecílie Klevarové, CSc. vyvíjel mimořádné aktivity jak na domácí půdě, tak i ve spolupráci s ostatními profesními subjekty. Byl vždy příkladem pro ostatní regionální kluby a z řad jeho členů také vyšlo v průběhu několika desetiletí nejvíce certifikovaných marketérů. Pro své členy uspořádalo vedení řadu konferencí, seminářů, besed i přátelských setkání, které z klubu udělaly mimořádně silnou profesní partu odborníků. Jeho přispěním vzkvétala celá Česká marketingová společnost a tmelící osobnost předsedkyně Cilky se stala neodmyslitelnou postavou všech významných aktivit a akcí ČMS. Dlouho si nikdo nepřipouštěl, že by mohla, či spíše chtěla tuto bohulibou činnost i vyšlapanou profesní dráhu opustit. Ale čas je neúprosný a stalo se.

Po dlouhém hledání vhodného nástupce přišlo konečné rozhodnutí.
Novým předsedou Regionálního klubu Ostrava se stal v květnu pan Ing. Miloslav Cváček, Ph.D., který s vedením dlouhou dobu spolupracoval. Všichni členové prezidia ČMS doufají, že bude úspěšným pokračovatelem náročné cesty svého klubu, která byla před dlouhými roky nastoupena jeho členy.
Přejeme mu hodně úspěchů i jménem celé členské základny, která ze svých řad vybírá ty nejschopnější, aby je postavila do čela regionálních či profesních marketingových klubů.

Milada Hábová, výkonná ředitelka ČMS

Diskusní fórum RKO

Regionální klub Ostrava uspořádal 17. dubna letošního roku Diskusní fórum zaměřené na svou dlouholetou činnost. Klub existuje už od roku 1990 a za ta dlouhá léta vykonal nespočet záslužných kroků, které pomáhaly rozvíjet marketing jak v teoretické, tak i praktické oblasti v celé naší republice.
Datum ani téma nebylo jistě zvoleno náhodně, protože souviselo s významným mezníkem, jímž se stalo předání klubového vedení. Zakladatelka klubu a jeho neúnavná předsedkyně paní PhDr. Cecílie Klevarová, CSc. předala pomyslné žezlo svému věkově i profesně mladšímu kolegovi panu Ing. Miloslavu Cváčkovi, PhD., který se podle vlastního vyjádření bude snažit udržet vynikající pověst klubu, rozvíjet ji a na základě převzatých zkušeností i nadále hrát důležitou roli na půdě České marketingové společnosti.
Poděkovat Cilce i celému vedení RKO přišla také prezidentka České marketingové společnosti paní doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD., která obohatila program odpoledního setkání zajímavou interpretací letošních výsledků dlouholetého výzkumu Češi a reklama prováděného pod záštitou ČMS.

ČMS + Reklama, Polygraf

Česká marketingová společnost na
Veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2018 (29. 5. – 31. 5. 2018

Jako každoročně připravila Česká marketingová společnost ve spolupráci s vedením
veletrhu doprovodný program, jehož nosnou částí byla prezentace výsledků výzkumu
Češi a reklama (postoje české veřejnosti k reklamě).
Účastníci panelu Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS, a Miroslav Fous, ředitel výzkumu ppm Factum, přiblížili přítomným hlavní trendy v současném vnímání reklamy českou veřejností a snažili se najít odpovědi na otázky

Máme už reklamy dost, a kde nám nejvíce vadí? Co říkáme reklamě v historických centrech měst?  Pomáhá nám reklama při nákupním rozhodování, řídíme se jí při nákupu? Je reklama velkým manipulátorem nebo je součástí moderního života?
Mají města/obce informovat své občany prostřednictvím reklamy? O jaké informace lidé stojí?
Je místo prodeje stále tím „největším prostorem“ pro uplatnění reklamy?
Jaká reklama na místě prodeje nejvíce láká?  Koho nejvíce oslovuje?
Jaké segmenty zákazníků můžeme popsat na základě jejich postojů k reklamě? Kdo jsou ti, kteří reklamu zcela odmítají a naopak ti, kteří ji milují?

Závěry letošního výzkumu jsou cennými informacemi o působení reklamy v dlouhodobém časovém horizontu, protože výzkum je prováděn již od devadesátých let minulého století.

V další části doprovodného programu proběhl křest knihy Daniela Jesenského a kol. Marketingová komunikace v místě prodeje, jejíž recenzi jsme přinesli v minulém čísle. Vysoce hodnocená publikace je významným obohacením literatury věnované marketingovým otázkám a určitě najde své uživatele v nejrůznějších odvětvích tohoto oboru.

V programu nechybělo ani tradiční setkání představitelů regionálních klubů a zástupců profesního Klubu učitelů marketingu, kteří si měli i po skončení oficiální části stále co povídat.

Soutěž Duhový paprsek – udělena cena České marketingové společnosti

V rámci Veletrhu Reklama, Polygraf byla i letos, jak se stalo již tradicí, udělena cena České marketingové společnosti. Tentokrát ji získala firma Authentica, s.r.o. za kampaň END CAP ORION, která ztvárnila kartonový stojan pro nabídku výrobků společnosti Nestlé Česko, s.r.o.

PRÁVĚ VYŠLO!!!

Vážení členové České marketingové společnosti, milí přátelé, kolegové, příznivci marketingu,

v minulých dnech vyšlo číslo 1/2018 našeho časopisu Marketing a komunikace.
Jeho tématem je Marketingová komunuikace. Odborná veřejnost i příznivci marketingu v něm najdou jako vždy zajímavé studie na toto téma, stejně jako zprávy ze světa marketingu, glosy i zpravodajství ze života České marketingové společnosti.

Zájemci, kteří nejsou členy ČMS ani pravidelnými odběrateli, si mohou časopis objednat na info@cms-cma.cz, nebo na tel. 732 345 615.

OBSAH

Úvodník – Nic nového pod sluncem?
Ing. Jiří Mikeš

Češi a reklama
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., Bc. Vladimír Řepka

Reklama v roce 2017 a co dál – očima prezidentů komunikačních agentur
Dva rozhovory a dva pohledy na jedno společné téma: efektivní marketingovou komunikaci.

Fungující reklama? …vtipná a pravdivá 
Mgr. Pavel Brabec
Růst, růst, růst.
Ing. Jan Binar

Facebook jako komunikační nástroj k budování loajality zákazníka
Ing. Jitka Novotová, Ph.D.

Doprovodný program garantovaný ČMS na Veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2018

Česká máma a jak s ní komunikovat
BBA Lenka Harmon

Kde urobila Pepsi chybu v komunikácii?
Mgr. Pavol Minár

Glosy, úvahy.     
Moment pravdy se stává všudypřítomným
Dr. Daniel Jesenský, PhD., MSc., MBA

Glorious 2018 – Zvítězí ten, kdo vytrvá
Michaela Galuszková

Recenze              
INSPIRATIVNÍ EDIČNÍ ČIN – DVĚ NOVÉ KNIHY
REKLAMA/MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Marketingová komunikace v místě prodeje
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Z činnosti ČMS     

Přípravy na soutěž o nejlepšího Marketéra roku 2017 jsou v plném proudu.

Která česká značka je ta „nej“ …?

Výsledky již druhého ročníku ankety Česká značka byly vyhlášeny na slavnostním večeru v Rezidenci primátorky hlavního města Prahy 22. listopadu. Jedná se o společný projekt sdružení Czech Top 100 a výzkumné agentury Gfk, který si klade za cíl podporovat, rozvíjet a „opečovávat“ českost. Projekt se zaměřuje na to, která česká značka nebo společnost se během posledních 12 měsíců svým nezaměnitelným způsobem nejvíce vštípila do povědomí české veřejnosti, rovněž tak které české značky považují Češi za tradiční a na které z nich jsou nejvíce hrdí.

 

A které české značky a její představitelé mohou být na sebe letos právem pyšni?

V kategorii Česká značka, která nejvíce zaujala v posledních 12 měsících, je vítězem značka Kofola. Pomyslnou stříbrnou medaili získává Škoda a bronz Airbank.  V kategorii tradiční česká značka je vítězem Tatra, na druhém místě pak České dráhy a třetí místo patří značce Čedok. Nejvíce jsou Češi hrdí na značku Čedok, potom České dráhy a Bohemia Sekt.

Český Goodwill zná své vítěze

Ve čtvrtek 19.10.2017 byly slavnostně předány ceny firmám, kterých si lidé váží.
Již pátý ročník soutěže Český Goodwill, kterou pořádá partnerská organizace České marketingové společnosti agentura HPCG na podporu malých a středních firem působících v ČR, byl završen galavečerem v prostorách České národní banky v Praze.
Dopoledne téhož dne bylo věnováno ekonomickému fóru se zaměřením na hospodářské a sociální vize ČR do roku 1025.
Více informací o celé akci naleznete zde: TZ Český Goodwill 2017

Příběhy úspěšných – další možnost jak zviditelnit vaši firmu

V současné době se naše společnost úspěšně rozvíjí a konkurence na trhu roste nejen kvantitativně, ale především kvalitativně. Správně zvolenou cestou, jak upozornit na kvality a výsledky firmy, může být propracovaná strategie podporující její zviditelnění na jednotvárné šedé mapě nabízející širokou škálu produktů.

Abyste v nastávajícím marketingovém klání uspěli, předkládáme vám možnost vytvoření vaší prezentace ve zvláštní příloze našeho odborného časopisu Marketing a komunikace, která bude zveřejněna v jeho v elektronické verzi.

V příloze naleznete podrobné podmínky pro vytvoření profilu vaší firmy a v případě jakýchkoliv nejasností jsme připraveni vám vše vysvětlit, popř. dohodnout se na specifických požadavcích.

Jako vybraný subjekt máte možnost využít maximální slevy, které s vámi projednají naši spolupracovníci.

Dovolíme si jim předat na vás kontakt, aby mohli dohodnout individuální postup spojený s vytvořením profilu vaší firmy.

Doufáme, že naše nabídka vás zaujme, a že využijete příležitosti zviditelnit vaši firmu v marketingovém prostředí.

Bližší informace najdete zde:

Příběhy úspěšných