Veletrh Reklama Polygraf Obaly

Veletrh Reklama Polygraf Obaly – stálý partner ČMS

Veletrh Reklama, Polygraf, který každoročně pořádala agentura MIP (v poslední době tuto roli převzala agentura PVA)  se stal již tradičním místem, kde Česká marketingová společnost zajišťuje pravidelně doprovodný program. Kromě toho prezentuje na místě svou činnost a svolává představitele regionálních klubů ke společným diskusím o dosavadní činnosti i vyhlídkách na další období.
Od roku 2013 se veletrhy konají pravidelně v areálu PVA EXPO Praha – Letňany a k původnímu názvu přibyl i termín Obaly, protože své místo mezi exponáty má i obalová technika.

Pravidelně je na veletrhu vyhlašována soutěž Duhový paprsek, v níž Česká marketingová společnost uděluje vlastní cenu.
Bližší informace o aktuálním ročníku uvádíme v aktualitách a v příslušné rubrice.