Výzkum Češi a reklama

Výzkum Češi a reklama slaví jubileum

VÝZKUM ČEŠI A REKLAMA SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ

Již tradiční tisková konference k výzkumu Češi a reklama se tentokrát konala netradičně v Tiskovém centru Magistrátu hl. m. Prahy  15. února 2018 v 10.30 hod.  Seznámila všechny přítomné zástupce různých médií
s výsledky již pětatřicátého reprezentativního šetření mapujícího postoje Čechů k reklamě. Dověděli se, jak nás reklama ovlivňuje a získali mnoho dalších zajímavých informací, s nimiž je seznámili hlavní řešitelé výzkumu doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., prezidentka České marketingové společnosti, a Ing. Miroslav Fous, ředitel výzkumu agentury ppm factum.

Kompletní zprávu z výzkumu si můžete přečíst zde