Zlatý středník

Zlatý středník

Soutěž hodnotí a oceňuje firemní periodické a neperiodické publikace určené k reprezentaci společnosti či prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům.

Vyhlašovatelem soutěže je PR Klub, o. s.

Soutěž je podporována: APRA (Asociací Public Relations Agentur), Asociací poskytovatelů internetových řešení, časopisem Marketing Magazine a Strategie, Českou marketingovou společností, Marketingovým klubem ČR, SIMAR (Sdružením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) a Actum, s. r. o.

Více informací o soutěži najdete na www.zlaty-strednik.cz.