Mezinárodní vědecká konference naplnila očekávání

Mezinárodní vědecká konference naplnila očekávání

Mezinárodní vědecká konference naplnila očekávání

Úvodní akcí roku 2019, do niž se KUM-ČMS zapojil jako spoluorganizátor, se stala mezinárodní vědecká konference na téma KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY, pořádaná Vysokou školou kreativní komunikace dne 25. dubna 2019 v Praze.

V rámci úvodního plenárního jednání a dvou jednacích sekcí, zaznělo celkem 23 zajímavých a z odborného hlediska podnětných přednášek spojených s širokými diskusemi, kdy udržení časového rozpisu bylo pro moderátory náročným úkolem. Potvrdilo se tak, že témata této konference spojená s širokou oblastí kreativního průmyslu, stejně jako přednášející z akademického prostředí i praxe, byly volené správně a v souladu s aktuálními trendy a potřebami.

Akce se uskutečnila za účasti více než padesáti zástupců devíti vysokých škol z ČR a Slovenska, v příjemných a moderně rekonstruovaných prostorách VŠKK v Praze na Pankráci. Krásné jarní počasí navíc podtrhlo atmosféru zejména závěrečné neformální rozpravy u dobrého vína a chutného občerstvení.

Letošní první ročník setkání odborníků z oblasti kreativní komunikace položil dobrý základ pro novou tradici mezinárodních vědeckých konferencí pořádaných dynamicky se rozvíjející VŠKK, Českou marketingovou společností, jejím profesním klubem KUM-ČMS a dalšími partnery z řad domácích i zahraničních vysokých škol.