Mladí marketéři se hlásí ke slovu

Už jen necelý měsíc zbývá do uzávěrky přihlášek do letošní soutěže Marketér roku 2020, kterou každoročně vyhlašuje Česká marketingová společnost. Z dosavadní bilance přihlášených do obou částí soutěže (Marketér roku + Mladý delfín) se zdá, že mládí vyráží skutečně vpřed. Oproti minulým ročníkům stoupl počet přihlášených týmů zatím dvojnásobně a stále ještě jsou avizováni další kandidáti. Že by snad nepříznivá situace uplynulých měsíců byla podnětem k marketingové kreativitě mladé generace?
Ještě je čas se přihlásit, zkuste i Vy představit svůj projekt, který může pomoci ukázat cestu pro další rozvoj naší poněkud unavené a rozpolcené společnosti.

Přihlášky do soutěže Marketér roku 2020 (stejně tak do sekce Mladý delfín) mohou všichni zájemci z řad odborníků i vysokoškolských studentů marketingu zasílat na naši adresu prostřednictvím e-mailu (info@cms-cma.cz), přihlášky na těchto www i klasickou poštou do 15. června 2021.
Slavnostní vyhlášení výsledků by mělo proběhnout 23. 9. 2021, konečný termín bude v dostatčném časovém předstihu oznámen.