Mladý delfín v pohybu

Mladý delfín na vlnách on-line výuky

Studentská soutěž Mladý delfín, která již od roku 2012 zapojuje týmy z českých a slovenských vysokých škol do klání o prestižní cenu za nejlepší projekt komunikační strategie na zadané téma, se za uplynulých osm ročníků pevně zakotvila ve výukových programech studijních oborů zaměřených na přípravu nové generace marketérů a komunikačních specialistů. V rámci tvorby modelu seminářů a cvičení realizovaných na vysokých školách se vyhlášená témata stala součástí odborně vedené týmové práce, společných diskusí a hledání kreativních způsobů řešení.

Vývoj v uplynulém roce však postavil před tradiční systém výuky zcela nové výzvy, koncepty přednášek a cvičení dostaly novou podobu a přesunuly se v převážné míře do prostředí v němž je student od učitele i svých spolužáků prostorově oddělen, ve větší míře je nucen řešit úkoly samostatně a skupinová spolupráce je omezena jen na audio a video komunikaci či přenos dokumentů. Zdálo by se, že soutěž založená na týmové práci a pedagogickém vedení pozbude v dnešních podmínkách svou aktuálnost, avšak poznatky z posledního ročníku a letošních přihlášek svědčí o opaku. Studenti si nové formy komunikačních technologií na školách osvojili a řečeno metaforou – Mladý delfín se naučil plavat na vlnách on-line výuky.    

Libor Nečas – Klub učitelů marketingu ČMS