Nesem vám noviny

Ne, nejsou z betlémské krajiny, ale ze samotného centra stověžaté zlaté Prahy. Chceme všem sdělit, že se těšíme na další pokračování v naší činnosti v příštím volebním období a že chceme přispívat k rozvoji marketingových aktivit v naší krásné zemi. Současně chceme také poděkovat všem, kteří nás dosud v našich snahách podporovali a dovolíme si doufat, že tomu tak bude i nadále.

Štěští, zdraví, dlouhá léta, přijděte k nám, i z daleka.
Rádi s vámi posedíme, promluvíme, poradíme,
s problémy se podělíme.
V novém roce nadějně podpořme se vzájemně,
jen tak dosáhneme cíle, byť se zdá být vzdálen míle.