Nová spolupráce, nové kontakty

Nová spolupráce, nové kontakty

Časopis Marketing a komunikace se stal partnerem CZECH INDUSTRY CHALLENGE (CICH). Tato národní iniciativa vychází z aktuálního nedostatku kvalifikované pracovní síly na českém trhu práce, důležitosti vizuální komunikace i emočního vnímání.
CICH umožňuje proaktivním firmám, které se zapojí alespoň do jedné z otevřených výzev, zviditelnit značku zaměstnavatele, přilákat nové pracovníky a udržet si stávající zaměstnance. Vedle toho má sloužit jako nástroj k budování prestiže a perspektivy zaměstnání v českém průmyslu především v očích dětí a mládeže formou bezplatné putovní výstavy, která odhalí krásy jednotlivých odvětví a nových oborů. Klíčem i akcelerátorem výsledného efektu je strategické propojení partnerů ze státní a komerční sféry, médií, profesních asociací i odborného školství.
K zapojení jsou zvány firmy všech velikostí z rozmanitých odvětví průmyslu, které se nezdráhají odhalit kreativní výstupy své práce v rámci HR/marketingové komunikace.  Přihlašování probíhá do 5. května prostřednictvím webových stránek www.czechindustrychallenge.cz via online formulář Chceme být součástí!. CICH posvětilo svými záštitami MPO a MPSV.