podzim 2017

MARKETING 4.0 – KVALITA A BUDOUCNOST MARKETINGU

Ing. Libor Nečas, předseda Klubu učitelů marketingu ČMS

V listopadu letošního roku se v prostorách paláce Milenium Plaza v Praze na Novém Městě, uskutečnila tradiční akce organizovaná Českou marketingovou společnosti, profesním Klubem učitelů marketingu při ČMS a poradenskou skupinou Hlavatý&Partners Consulting Group, odborný seminář na aktuální téma MARKETING 4.0 – kvalita a budoucnost marketingu. Mediálním partnerem akce bylo Regie Radio Music Lagardere

K diskusi nad otázkami kvality a budoucnosti marketingu v dynamické éře nových technologií – Marketingu 4.0, se sešli vrcholoví manažeři významných českých firem, držitelé titulu Marketér roku 2016 a marketingoví specialisté předních českých univerzit a školících společností. V rámci přednášek a debat byly konfrontovány pohledy teorie a praxe na podobu marketingu a komunikace pro generaci spotřebitelů zítřka.

V úvodu setkání byl prezidentkou ČMS paní doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D., vyhlášen již 13. ročník soutěže Marketér roku – prestižní soutěže, která každým rokem vybírá a oceňuje osobnosti, jež se významným způsobem podílejí na úspěšném rozvoji své firmy i marketingu obecně.

Přednášková část pak byla rozdělená do dvou bloků. První trojice přednášek prezentovala pohled na kvalitu a budoucnost marketingu, tak jak ho vidí manažeři úspěšných firem, zatímco druhá část prezentací byla věnována hledisku akademických pracovníků a marketingových specialistů na novou generaci oboru, dnes označovanou jako Marketing 4.0.

Firma ZETOR TRACTORS, a.s., v niž v uplynulém roce získala hlavní cenu soutěže Marketér roku a Velkého modrého delfína ředitelka korporátní komunikace Ing. Margaréta Víghová, Ph.D., byla v úvodní přednášce s titulkem „Traktor jako lovebrand v digitální době“ zastoupena Ing. Robertem Todtem, ředitelem prodeje a marketingu. Tato prezentace se zaměřila na brand ZETOR jako značku, kterou lidé milují a je zajímavá pro příslušníky všech věkových kategorií. Komunikace, kterou firma využívá je zaměřená na širokou škálu informačních kanálů, od těch tradičních jako jsou brandované předměty, až po ty nejmodernější.   

Následující příspěvek přednesl pan Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu ČR a nositel ceny Duhový delfín. Poutavým způsobem pohovořil o stavu a tendencích vinařství a konzumentech vína v České republice, o marketingu vína a komunikaci značky „Vína z Moravy, vína z Čech“.

Třetí vystoupení, reprezentující pohled praxe na novou generaci marketingu, uvedl pan Martin Dolský, MSc., marketing manager ve firmě PENAM, a.s., jejíž generální ředitel pan Ing. Jaroslav Kurčík byl v uplynulém roce poctěn cenou Zlatý delfín. Účastníci semináře se zde seznámili s posunem značky Penam z hlediska interní komunikace a samotných produktových řad. Mimořádnou prioritou této firmy je kvalita, která se významně akcentuje ve všech komunikačních kanálech ve vztahu k zákazníkům i obchodním partnerům.

Přestávka mezi oběma přednáškovými částmi byla vyplněna občerstvením formou bohatého rautu, ochutnávkou českých a moravských vín a diskusemi k proběhlým prezentacím. 

Následný blok přednášek zaměřený na pohled akademických pracovníků a školitelů marketingu zahájil známý český prognostik, manažer a vysokoškolský pedagog pan doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., prorektor VŠMVV Praha. Ve své přednášce „Marketing v roce 2035“ zaměřil pozornost k novým technologickým trendům, jako je nová generace identifikátorů RFID, 3D, umělá inteligence či tzv. marketing-inteligence, a také k novému sociálnímu směřování. Jeho vystoupení vyvolalo mimořádný zájem a mnoho otázek z pléna.

Ing. Petr Hlavatý, zakládající partner poradenské skupiny HPCG, následně navázal tématem „Marketing 4.0 – Omnichannel marketing“. Hovořil o přibližování a prolínání klasického nákupního procesu v kamenných obchodech a v online prostředí, a o možnostech jejich efektivního ovlivňování. Zdůraznil nutnost neomezovat se na jediné sdělení v rámci komunikačního kanálu, ale využít všech kanálů současně, oslovit maximální část cílové skupiny, a snáze a přesněji rozpoznat preference zákazníků pro další vzájemnou komunikaci.   

Závěrečný příspěvek patřil paní Ing. Jitce Novotové z Katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TU Liberec a tématu „Facebook jako nástroj budování loajality zákazníka“. Zde autorka představila výsledky plynoucí z rozsáhlého výzkumu mezi uživateli sociální sítě a prezentovala závěr, že Facebook je vhodnou platformou pro marketingovou komunikaci a budování pozitivního vztahu zákazníka k firemní značce a může k jeho loajalitě vést.

Všechny prezentace byly zakončené širokou diskusí, dotazy, náměty i připomínkami vlastních odborných zkušeností. A není se čemu divit, vždyť účastníci zastupovali širokou škálu odborné veřejnosti, která se marketingem a komunikací zabývá v mnoha souvislostech a na mnoha úrovních.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem přednášejícím a spoluorganizátorům, sponzorovi i mediálnímu partnerovi, a především všem hostům, za příjemnou atmosféru a vysokou odbornost, která tento seminář provázela. Pozitivní ohlasy účastníků jsou pro nás závazkem a podnětné připomínky inspirací. Již nyní přemýšlíme nad následujícím ročníkem této akce.