POPAI AWARDS

Česká marketingová společnost je partnerem

POPAI AWARDS 2018

Poslání soutěže

Středoevropská kancelář POPAI CE pořádá soutěž POPAI  AWARDS o nejlepší reklamní prostředky v oblasti in-store komunikace.
Posláním soutěže  je podporovat obor marketing – at retail (marketing v v prodejních místech) a nové oborové trendy, které představují reklamu v in-store jako efektivní komunikační médium nejblíže nakupujícímu. Soutěž patří mezi vrcholné události oboru a prezentuje nejnovější prostředky in-store komunikace, systémy podpory prodeje a další podpůrné propagační nástroje.

Soutěž probíhá za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris v Paříži.  

Soutěž nabízí výrobcům POP prostředků jedinečnou příležitost zviditelnit  své nejlepší realizace za poslední rok. Široké odborné veřejnosti budou představeny v rámci soutěžní expozice i  v rámci rozsáhlé mediální kampaně. Soutěž také pomáhá zvyšovat prestiž a význam výrobců POP i celého oboru, a to jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí.