Pozvánka na seminář KUM-ČMS

Milé kolegyně, kolegové, členové a přátelé KUM-ČMS

Dovolte bych Vás jménem Klubu učitelů marketingu ČMS pozval na letošní klubový odborný seminář pořádaný ve spolupráci s VŠFS na téma MARKETING A REKLAMA V PROUDU ČASU, který se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2023 od 13 do 17:30 hodin v prostorách Konferenčního centra VŠFS v Praze Vršovicích, ul. Estonská 500.

Cílem tohoto semináře bude rozšířit vám, učitelům i motivovaným studentům, povědomí o historii marketingu a reklamy o fragmenty, jež v učebnicích a skriptech publikovány nebyly, ale dotvářejí komplexní pohled na vývoj našeho oboru a v neposlední řadě mohou doplnit či ozvláštnit obsah výuky o historii marketingu.

Program úvodní části setkání bude tvořen souborem přednášek zaměřených na vývoj a významné mezníky oboru marketingu a reklamy od 1. republiky až po současnost. Druhá část bude věnována panelu moderovaného vyprávění s autory přednášek o jejich vzpomínkách na setkání s osobnostmi, které se zapsaly do historie reklamy v Česku a o zajímavostech spojených s badatelskou prací v oboru. 

Vítáni jsou nejen učitelé a skupinky studentů, ale i odborná a laická veřejnost se zájmem o obor marketingu a reklamy. Pozvánku s podrobným programem najdete v příloze. Vložné se nevybírá, k účasti je jen potřeba se včas předem přihlásit prostřednictvím e-mailu libor.necas@vsb.cz (jméno, příjmení, škola nebo pracoviště, kontakt), případně telefonicky na čísle +420 608 225 357.

Těšíme se na společné setkání nad zajímavými tématy, v milé atmosféře i příjemném prostředí.

Libor Nečas – KUM-ČMS, předseda klubu

SEMINÁŘ 4-5-2023 – KUM pozvanka