PŘEČTĚTE SI!!!

PŘEČTĚTE SI!!!

Koncem minulého roku vyšlo číslo 4/2018 našeho časopisu Marketing a komunikace. Jeho tématem je Marketingový výzkum. Odborná veřejnost i příznivci marketingu v něm najdou jako vždy zajímavé studie na toto téma, stejně jako zprávy ze světa marketingu, glosy i zpravodajství ze života České marketingové společnosti.
Zájemci, kteří nejsou členy ČMS ani pravidelnými odběrateli, si mohou časopis objednat na info@cms-cma.cz, nebo na tel. 732 345 615.

obálka 4/2018

OBSAH

Úvodník/Editorial/
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 

ESOMAR Kongres 2018: Brilliance Ing. Hana Huntová  

SIMAR v roce 2018  – Rok GDPR Ing. Hana Huntová  

Jak měřit, co se děje v podvědomí? Jiří Boudal  

LEARNING ACTIVATION… aneb jak p(r)odat výsledky výzkumu internímu týmu Ing. Petra Víšková, Mgr. Jakub Švehla  

Jak představit novou cílovou skupinu Mgr. Martin Volek, Ing. Nikola Slováková  

Komparace komunikace na Facebooku: příklad z marketingu univerzit v ČR Ing. Jan Mihulka, doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.  

Emocionální apely ve vánočních reklamáchMichaela Hrušková, Ing. Michal Novák, Ph.D., Ing. Daria Gunina  

Česká značka BBA Lenka Harmon  

Pět tisíc respondentů vybírá každý půlrok nejlepší osobnost v reklamě Tomáš Hynčica, Eliška Morochovičová  

Recenze: PRAVDA, FAKTA, MANIPULACE – A CO S TÍM? Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  

Glosy, úvahy… Malé ohlédnutí za marketingovým výzkumem v naší zemi v letech minulých doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.  

MARKETÉR ROKU JIŽ POČTRNÁCTÉ – vyhlášení soutěže 

Praxe, praxe, praxe. Vysoká škola kreativní komunikace vychovává absolventy připravené rovnou naskočit do světa reklamy 

Nevšední prostředí/nevšední seminář ČMS

Z činnosti ČMS