PRÁVĚ VYŠLO!!!

Vážení členové České marketingové společnosti, milí přátelé, kolegové, příznivci marketingu,

v minulých dnech vyšlo číslo 1/2020 našeho časopisu Marketing a komunikace. Jeho tématem je MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE. Odborná veřejnost i příznivci marketingu v něm najdou jako vždy zajímavé studie na toto téma, stejně jako zprávy ze světa marketingu, glosy i zpravodajství ze života České marketingové společnosti

Zájemci, kteří nejsou členy ČMS ani pravidelnými odběrateli, si mohou časopis objednat na info@cms-cma.cz, nebo na tel. 732 345 615.

OBSAH

Úvodník – Kdo letos vyhraje?
Jan Binar        

Češi a reklama 2020
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Význam POP médií roste, říká POPAI CE a Nielsen         
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA, Ing. Andrea Vozníková     

Jak využít znalostí o výdajích do reklamy a jejich očekávaných trendech pro vyšší efektivitu našich budoucích kampaní?
JUDr. Petr Majerik    

Ikonická partnerství ikonických značek
PhDr. Ladislava Knihová, MBA      

Trendy na trhu PR
Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, Ph.D.    

Současná role marketingové komunikace jako nástroje strategického marketingu 
Ing. Ladislav Pátík    

Kontrolní mechanismy v dotaznících – tipy, jak je aplikovat v praxi 
Ing. Petra Martíšková, Ph.D.

PLÁN ČINNOSTI KUM-ČMS 2020         

Recenze :        Image a firemní identita
  – pav – 

                        2./111
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.        

Z historie:     30 LET ČMS – časopis Marketing & komunikace
– vys –           

Z činnosti ČMS

autor obálky Petr Jurča – TServis