PRÁVĚ VYŠLO!!!

Vážení členové České marketingové společnosti, milí přátelé, kolegové, příznivci marketingu,

v minulých dnech vyšlo číslo 2/2020 našeho časopisu Marketing a komunikace. Jeho tématem je SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM A MARKETING. Odborná veřejnost i příznivci marketingu v něm najdou jako vždy zajímavé studie na toto téma, stejně jako zprávy ze světa marketingu, glosy i zpravodajství ze života České marketingové společnosti.

Zájemci, kteří nejsou členy ČMS ani pravidelnými odběrateli, si mohou časopis objednat na info@cms-cma.cz, nebo na tel. 732 345 615.

OBSAH

Úvodník
Ing. Tomáš David            

NAŠE PLANETA – kampaň Asociace společenské odpovědnosti na podporu globálních cílů a boje proti změně klimatu 
Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.           

Přichází hodina pravdy společenské odpovědnosti firem         
Václav Pavelka                                

Greenpeace – organizace, která měla virální obsah dřív než všichni ostatní
Lukáš Hrábek, Matěj Fišer         

Společenská odpovědnost firem není jen konání dobra
Milan Medek                   

Udržitelný rozvoj – odpovědné podnikání
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA       

V Arnice pomáháme chránit přírodu a pohnout věci k lepšímu
Ing. Jiří Kaňa

Marketingová komunikace a podpora povědomí o společenské odpovědnosti jako jeden z nástrojů pro oživení českého krasobruslení
RNDr. Helena Křepelková, CSc., Mgr. Monika Škorničková

Zaostáváme v CSR za světem? Příklad nadnárodní společnosti McDonald´s
Bc. Lucie Vrbková, Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Společenská odpovědnost firem a hotelové ručníky
Filip Beneš, MSc.            

CSR za časů korony – Příběh, co píše sám život
Klára Šplíchalová

Z HISTORIE ČMS – 30 LET SEMINÁŘE A KONFERENCE

Z historie           Kniha o reklamě – jak dělat reklamu, aby se vyplácela
                            Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.      

Hodnotový marketing aneb vyzařování toho, kdo jsme a jakou přidanou hodnotu přinášíme
Ing. Lenka Melicharová, Adam Mika     

Doporučujeme   RETAIL MARKETING    

Česká marketingová společnost ukazuje cestu k úspěchu
PhDr. Naděžda Krohová             

Blahopřání k 30. výročí založení ČMS