Půl roku je za námi

Pomalu končí první polovina letošního roku a přichází i první hodnocení, první bilancování.
Otevření zasedání provázely slavnostní chvíle, kdy z rukou prezidentky ČMS Jitky Vysekalové převzala generální manažerka POPAI CE Daniela Krofiánová pamětní plaketu ČMS za vynikající spolupráci a přínos k rozvoji marketingu.
V České marketingové společnosti je kompetentním orgánem pro hodnocení aktivit a snah hlavní výbor. Jeho členové se opět shromáždili po šestiměsíční pauze a ve standardně nastaveném programu probrali jak zprávu o činnosti za uplynulé období, tak zprávu o hospodaření. Následovala informace o nejvýznamnější akci roku – soutěži Marketér roku 2018, jejíž průběh i výsledky jsou pro všechny zájemce zachyceny na těchto stránkách. Nechyběly ani zprávy z profesního Klubu učitelů marketingu ČMS a jednotlivých regionálních klubů.
Na závěr zasedání hlavního výboru se ještě sešlo prezidium ČMS aby prodiskutovalo stav úkolů stanovených na další pololetí.

Nad Vltavou plnou výletních lodí v salónku Klubu lávka přispěla v podvečer 5. července 2019 na závěr živá diskuse k neformální atmosféře setkání a jasně signalizovala, že léto je tady a prázdniny klepou na dveře.