RK Východní Čechy – změna ve vedení

Dlouholetá předsedkyně Regionálního klubu ČMS Východní Čechy paní doc. Marcela Kožená požádala prezidium České marketingové společnosti o uvolnění z funkce.

Jejímu požadavku bylo vyhověno a do funkce předsedkyně byla k 1. 10. 2021 jmenována paní

Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Vzdělání:
1991 – 1994 Vysoká škola báňská v Ostravě, fakulta ekonomická, obor ekonomie – bakalářské studium
1994 – 1996 Vysoká škola báňská – TU Ostrava, fakulta ekonomická, obor podnikatelství a management, specializace Marketing a obchod – magisterské studium
1996 – 2002 Vysoká škola báňská – TU Ostrava, fakulta ekonomická, obor podniková ekonomika a management – doktorandské studium

Odborná praxe:
1999 – 2003 Ostravská univerzita, fakulta pedagogická, pracovní pozice: vysokoškolský učitel – odborný asistent

Výuka v době rodičovské dovolené:

2003 – 2010
Ostravská univerzita, fakulta pedagogická: dohoda o provedení práce (výuka, publikační činnost)
2006 – 2007 Vysoká škola báňská – TU Ostrava: dohoda o provedení práce (výuka, publikační činnost)

Od r. 2012 Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní – odborný asistent

Prioritní výuka: Marketing, Marketingová komunikace a PR, Profesní komunikace, Mezinárodní marketing a management