Ročník 2019

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2019

číslo

 téma 

odevzdání
rukopisu 

 1

Marketingová komunikace

 11.2.2019
 2

Marketing a media

 13.5.2019
 3

Síla značky

 12.8.2019
 4

Marketingový výzkum

 14.10.2019