Ročník 2020

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2020

číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1 Marketingová komunikace  10. 2. 2020
 2 Společenská odpovědnost firem a marketing 10. 5. 2020
 3 Sociální sítě a marketing  10. 8. 2020
 4 Marketingový výzkum  30. 10. 2020