fisting-blog.org

Ročník 2020

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2020

číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1 Marketingová komunikace  10. 2. 2020
 2 Společenská odpovědnost firem a marketing 10. 5. 2020
 3 Sociální sítě a marketing  10. 8. 2020
 4 Marketingový výzkum  30. 10. 2020

Marketing a komunikace č. 1

OBSAH

Úvodník – Kdo letos vyhraje?
Jan Binar        

Češi a reklama 2020
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Význam POP médií roste, říká POPAI CE a Nielsen         
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA, Ing. Andrea Vozníková     

Jak využít znalostí o výdajích do reklamy a jejich očekávaných trendech pro vyšší efektivitu našich budoucích kampaní?
JUDr. Petr Majerik    

Ikonická partnerství ikonických značek
PhDr. Ladislava Knihová, MBA      

Trendy na trhu PR
Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, Ph.D.    

Současná role marketingové komunikace jako nástroje strategického marketingu 
Ing. Ladislav Pátík    

Kontrolní mechanismy v dotaznících – tipy, jak je aplikovat v praxi 
Ing. Petra Martíšková, Ph.D.

PLÁN ČINNOSTI KUM-ČMS 2020         

Recenze :        Image a firemní identita
  – pav – 

                        2./111
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.        

Z historie:     30 LET ČMS – časopis Marketing & komunikace
– vys –           

Z činnosti ČMS

autor obálky Petr Jurča – TServis