xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

Ročník 2020

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2020

číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1 Marketingová komunikace  10. 2. 2020
 2 Společenská odpovědnost firem a marketing 10. 5. 2020
 3 Sociální sítě a marketing  10. 8. 2020
 4 Marketingový výzkum  30. 10. 2020

 

Marketing a komunikace č. 2

OBSAH

Úvodník
Ing. Tomáš David            

NAŠE PLANETA – kampaň Asociace společenské odpovědnosti na podporu globálních cílů a boje proti změně klimatu 
Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.           

Přichází hodina pravdy společenské odpovědnosti firem         
Václav Pavelka                                

Greenpeace – organizace, která měla virální obsah dřív než všichni ostatní
Lukáš Hrábek, Matěj Fišer         

Společenská odpovědnost firem není jen konání dobra
Milan Medek                   

Udržitelný rozvoj – odpovědné podnikání
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA       

V Arnice pomáháme chránit přírodu a pohnout věci k lepšímu
Ing. Jiří Kaňa

Marketingová komunikace a podpora povědomí o společenské odpovědnosti jako jeden z nástrojů pro oživení českého krasobruslení
RNDr. Helena Křepelková, CSc., Mgr. Monika Škorničková

Zaostáváme v CSR za světem? Příklad nadnárodní společnosti McDonald´s
Bc. Lucie Vrbková, Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Společenská odpovědnost firem a hotelové ručníky
Filip Beneš, MSc.            

CSR za časů korony – Příběh, co píše sám život
Klára Šplíchalová

Z HISTORIE ČMS – 30 LET SEMINÁŘE A KONFERENCE

Z historie           Kniha o reklamě – jak dělat reklamu, aby se vyplácela
                            Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.      

Hodnotový marketing aneb vyzařování toho, kdo jsme a jakou přidanou hodnotu přinášíme
Ing. Lenka Melicharová, Adam Mika     

Doporučujeme   RETAIL MARKETING    

Česká marketingová společnost ukazuje cestu k úspěchu
PhDr. Naděžda Krohová             

Blahopřání k 30. výročí založení ČMS   

 

Marketing a komunikace č. 1

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník – Kdo letos vyhraje?
Jan Binar        

Češi a reklama 2020
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Význam POP médií roste, říká POPAI CE a Nielsen         
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA, Ing. Andrea Vozníková     

Jak využít znalostí o výdajích do reklamy a jejich očekávaných trendech pro vyšší efektivitu našich budoucích kampaní?
JUDr. Petr Majerik    

Ikonická partnerství ikonických značek
PhDr. Ladislava Knihová, MBA      

Trendy na trhu PR
Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, Ph.D.    

Současná role marketingové komunikace jako nástroje strategického marketingu 
Ing. Ladislav Pátík    

Kontrolní mechanismy v dotaznících – tipy, jak je aplikovat v praxi 
Ing. Petra Martíšková, Ph.D.

PLÁN ČINNOSTI KUM-ČMS 2020         

Recenze :        Image a firemní identita
  – pav – 

                        2./111
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.        

Z historie:     30 LET ČMS – časopis Marketing & komunikace
– vys –           

Z činnosti ČMS

autor obálky Petr Jurča – TServis