Ročník 2020

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2020

číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1 Marketingová komunikace  10. 2. 2020
 2 Společenská odpovědnost firem a marketing 10. 5. 2020
 3 Sociální sítě a marketing  10. 8. 2020
 4 Marketingový výzkum  30. 10. 2020

     

Marketing a komunikace č. 4

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.       

ESOMAR Insight festival 2020
Ing. Hana Huntová, doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. 

Společenská odpovědnost firem: pandemie koronaviru umocnila důležitost moderních technologií 
Markéta Kneblíková                      

Zákaznická spokojenost napříč obory aneb e-shopy patří k lídrům trhu 
Miloš Tengler                                  

Generace nedůvěry
Mgr. Martin Řípa, Bc. Vít Pavliš   

SHARE-CZ (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe v České republice)
Radim Boháček      

Výzkumný trh plný proměn a činnost SIMAR v roce 2020 
Ing. Hana Huntová

Role a význam průzkumů v Kooperativě 
Mgr. et Mgr. Petr Hartoš    

Jak může malý podnik s omezeným rozpočtem lépe poznat své zákazníky?  
Ing. David Říha, MBA, Ph.D., Ing. Martin Paclík         

Jak covid-19 ovlivní spotřebu alkoholu v Česku 
Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D., Ing. Oldřich Vávra, CSc.

Dotazníkové šetření k problematice udržitelného cestovního ruchu ve vybrané CHKO  
Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.     

Surveytainment: Jak vytvořit opravdu atraktivní on-line dotazník
Ing. Petra Martíšková, Ph.D.        

Recenze: Vidíme dobře vlastní sociálně ekonomickou realitu? 
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  

30 LET ČMS: ČEŠI A REKLAMA – výzkum postojů české veřejnosti k reklamě   
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE MARKETÉR ROKU 2019

 

Marketing a komunikace č. 3

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník             
Ing. Radek Hofman       

Datový pohled: Žijeme život on-line? 
Lucie Vlčková, Andrea Semencová        

Využití sociálních médií pro vaši značku, produkt nebo službu               
Tomáš Jindříšek, Milan Zvára    

Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov               
Doc. Lucia Spálová, PhD., doc. Peter Mikuláš, PhD., Mgr. Veronika Szabóová   

Káva s vůní sociální sítě aneb on-line realita současného života                            
Ing. Radek Hofman       

Úspěchy a prohry na minovém poli sociálních sítí         
Štěpán Feik                      

Sociální sítě. Závislost, nebo nutnost?                
Monika Hrubalová         

Twitter jako významný nástroj komunikace     
Jan Synek

5 důvodů, které mohou brzdit úspěch na sociálních sítích        
Ing. Kateřina Rotterová, MBA

Vítejte v Koronamice!
Ing. Michal Kroh, ACCA 22

Recenze:   PR ve dvojím ohni   
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.   

Glosa : Češi a streamovací služby          
MichaL Štěpánek           

Zrození delfína v centru Prahy (Praglu)

Z HISTORIE ČMS – 15 LET MARKETÉRA ROKU

Zasedání hlavního výboru – Do budoucna s nadějí

Veritasimus cestou necestou  

Křest knihy IMAGE A FIREMNÍ IDENTITA

 

Marketing a komunikace č. 2

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník
Ing. Tomáš David            

NAŠE PLANETA – kampaň Asociace společenské odpovědnosti na podporu globálních cílů a boje proti změně klimatu 
Ing. Lucie Mádlová, Ph.D.           

Přichází hodina pravdy společenské odpovědnosti firem         
Václav Pavelka                                

Greenpeace – organizace, která měla virální obsah dřív než všichni ostatní
Lukáš Hrábek, Matěj Fišer         

Společenská odpovědnost firem není jen konání dobra
Milan Medek                   

Udržitelný rozvoj – odpovědné podnikání
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA       

V Arnice pomáháme chránit přírodu a pohnout věci k lepšímu
Ing. Jiří Kaňa

Marketingová komunikace a podpora povědomí o společenské odpovědnosti jako jeden z nástrojů pro oživení českého krasobruslení
RNDr. Helena Křepelková, CSc., Mgr. Monika Škorničková

Zaostáváme v CSR za světem? Příklad nadnárodní společnosti McDonald´s
Bc. Lucie Vrbková, Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Společenská odpovědnost firem a hotelové ručníky
Filip Beneš, MSc.            

CSR za časů korony – Příběh, co píše sám život
Klára Šplíchalová

Z HISTORIE ČMS – 30 LET SEMINÁŘE A KONFERENCE

Z historie           Kniha o reklamě – jak dělat reklamu, aby se vyplácela
                            Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.      

Hodnotový marketing aneb vyzařování toho, kdo jsme a jakou přidanou hodnotu přinášíme
Ing. Lenka Melicharová, Adam Mika     

Doporučujeme   RETAIL MARKETING    

Česká marketingová společnost ukazuje cestu k úspěchu
PhDr. Naděžda Krohová             

Blahopřání k 30. výročí založení ČMS   

 

Marketing a komunikace č. 1

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

OBSAH

Úvodník – Kdo letos vyhraje?
Jan Binar        

Češi a reklama 2020
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Význam POP médií roste, říká POPAI CE a Nielsen         
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA, Ing. Andrea Vozníková     

Jak využít znalostí o výdajích do reklamy a jejich očekávaných trendech pro vyšší efektivitu našich budoucích kampaní?
JUDr. Petr Majerik    

Ikonická partnerství ikonických značek
PhDr. Ladislava Knihová, MBA      

Trendy na trhu PR
Doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, Ph.D.    

Současná role marketingové komunikace jako nástroje strategického marketingu 
Ing. Ladislav Pátík    

Kontrolní mechanismy v dotaznících – tipy, jak je aplikovat v praxi 
Ing. Petra Martíšková, Ph.D.

PLÁN ČINNOSTI KUM-ČMS 2020         

Recenze :        Image a firemní identita
  – pav – 

                        2./111
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.        

Z historie:     30 LET ČMS – časopis Marketing & komunikace
– vys –           

Z činnosti ČMS

autor obálky Petr Jurča – TServis