Ročník 2022

     

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2022

číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1 Marketingová komunikace  10. 2. 2022
 2 Politický marketing
10. 5. 2022
 3 Cirkulární ekonomika
 10. 8. 2022
 4 Marketingový výzkum 10. 10. 2022

Marketing a komunikace č. 4

OBSAH

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

Úvodník  
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.       

ESOMAR kongres 2022: mnoho otázek a jen některé zodpovězené  
Ing. Hana Huntová

B2B není B2C. V marketingu, ani ve výzkumech   
Ing. Petr Fusek                   

STEM/MARK na jaře roku 2022 spustil projekt Výzkum pro byznys
Ing. Klára Horzinková, Ph.D.       

„Ad hoc“ výzkum versus průběžné získávání informací
Ing. Jan Spáčil        

„The Best Marketing is Education“ Jsou zákazníci přístupni vzdělávacímu
obsahu aneb edukační marketing v datech

PhDr. Ladislava Knihová, MBA  

Kreativita a její role v procesu prevence vývoje nohou u dětí
Ing. Radomila Soukalová, PhD.  

Pohled lidí a pohled statistiky 
Kombinování různých typů dat v marketingovém výzkumu 
Mgr. Martin Volek   

I venkovní reklamu můžete měřit   
Michal Tichý            

MARKETÉR ROKU JIŽ POOSMNÁCTÉ – Přihlaste své kandidáty do soutěže!   

Volební predikce aneb jak znát výsledky voleb dříve než ostatní 
Mgr. Radek Pileček, Bc. Matěj Šimlovič  

Influencer monitor – periodický výzkum osobností sociálních sítí
Doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. a doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.            

Influenceři, propagace a dobročinnost v datech českých i zahraničních výzkumů
Eliška Morochovičová, Kristýna Kamlarová

Recenze: Cirkulární ekonomie a ekonomika
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Ing. Petra Králová, Ph.D.

Z PRAXE: Cesta k nákupu elektrospotřebičů u zákazníků v Praze a okolí
Lenka Mastešová               

Recenze: Jak zacházet s psychologií v reklamě 
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  

ZE ŽIVOTA ČMS

 

Marketing a komunikace č. 3

OBSAH

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

Úvodník
Ing. Tomáš David            

Do roku 2040 roztočí ekonomiku Cirkulární Česko
Ondřej Charvát               

Odpovědnost a udržitelnost v e-commerce a prodeji elektrospotřebičů           
doc. Mgr. Ing. Olga Dolínková, Ph.D.     

Lidl se chová odpovědně
Tomáš Myler    

Plnění cílů esg pomáhá prodejním výsledkům 
Lucie Brychtová              

Společenská odpovědnost – globální téma 
Ing. Tereza Novosadová Ocetková

Udržitelnost z pohledu společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
Václav Koukolíček

Z PRAXE: Radegast – úspora vody a udržitelnost součástí značky
Ing. Lukáš Klapil              

Z PRAXE: Kovošrot Suda a Rockerka roku-příklad efektivního sponzoringu
Martina Nováková

Z PRAXE: Systematický rozvoj třídění a recyklace odpadu a jeho marketing
Lucie Müllerová

Z PRAXE: Nové možnosti marketingové komunikace ve zdravotnictví 
– guerilla marketing
MUDr., Bc. Jana Kafková, MSc., MBA. a  Mgr., Mgr., Bc. Pavlína Zímová

ROZHOVOR s Jitkou Vysekalovou: Psychologie reklamy: Popáté!
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Marketingový glosář

Recenze:      
Československá republika 1938 – první ministr propagandy

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Ohlasy na Marketéra roku 2021

autor obálky Petr Jurča – TServis

    

Marketing a komunikace č. 2

OBSAH

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

Úvodník
PhDr. Naděžda Krohová             

POLITICKÝ MARKETING
Předvolební výzkumy: plníme si úkoly
Ing. Hana Huntová

Vybrané prístupy k technológiám politického marketingu       
PhDr. Dušan Štrauss, PhD.         

Volební modely: Alchymie s čísly nebo fungující předpověď voleb?
Mgr. Michal Kormaňák

GLOSA: Jak vidí Češi politickou reklamu?
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.         

Politický marketing a sport: systémové aspekty
Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.         

GLOSA: Etika a politika
Ing. Jiří Mikeš    14

PERSONÁLNÍ MARKETING
Mgr. Simona Caidlerová              

Nábor v době krize
Petra Nulíčková               18

Z PRAXE: Red Hat podporuje rozvoj talentů
Šárka Vernerová            

Z PRAXE: GoodGroup aneb recruitment jinak
Ing. Petra Vrbová, Ph.D.             

Z PRAXE: Pracovní trh prochází zásadními změnami. Pro firmy to je velká příležitost
Anastasiya Sabadosh

Glosář
PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Recenze:             Politický marketing = pochopení trendů vývoje společnosti
                             Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

MARKETÉR ROKU 2021 oficiální vyhlášení výsledků soutěže

Ze života ČMS   

autor obálky Petr Jurča – TServis          

 

Marketing a komunikace č. 1

 

OBSAH

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

Úvodník
Ing. Petr Uchytil, MBA       

Češi a reklama 2022
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.       

Reklamní trh ČR v roce 2021    
Eliška Morochovičová       

Úspěšné firmy v B2B si uvědomují význam značky.
Pro ostatní přinášíme statistiky, že tomu tak je…

PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.       

Vydavatelé překonali pandemickou krizi i bez adresné pomoci
PhDr. Jan Pochman         

Průmysl, obchod a reklamní poradna 
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  

Z PRAXE: ČEPS: Naše cesta k novému konceptu vizuální komunikace  
Mgr. Hana Klímová, Mgr. Eva Keřková  

Z PRAXE: Základy značky zaměstnavatele
Petr Hovorka

Z PRAXE: Marketing není jenom hezký vizuál
Ing. Libor Šlik          

EXPO 2020 DUBAJ
personalizovaný engagement marketing v moderním výstavnictví
PhDr. Ladislava Knihová, MBA  

Každý má své komfortní bubliny
Ing. Radek Hofman           

Když má studium smysl, pak studenty baví!
Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Marketingový glosář    

Recenze Ikonický ohýbaný nábytek TON a reklama
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  

GLOSA: Nedá se na to dívat Ing. Jiří Mikeš

Ze života ČMS

autor obálky Petr Jurča – TServis