Ročník 2022

Marketing a komunikace –
témata časopisu pro rok 2022

číslo  téma  odevzdání
rukopisu 
 1 Marketingová komunikace  10. 2. 2022
 2 Politický marketing
10. 5. 2022
 3 Cirkulární ekonomika
 10. 8. 2022
 4 Marketingový výzkum 10. 10. 2022
     
     
     
     
     

Marketing a komunikace č. 2

OBSAH

Úvodník
PhDr. Naděžda Krohová             

POLITICKÝ MARKETING
Předvolební výzkumy: plníme si úkoly
Ing. Hana Huntová

Vybrané prístupy k technológiám politického marketingu       
PhDr. Dušan Štrauss, PhD.         

Volební modely: Alchymie s čísly nebo fungující předpověď voleb?
Mgr. Michal Kormaňák

GLOSA: Jak vidí Češi politickou reklamu?
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.         

Politický marketing a sport: systémové aspekty
Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.         

GLOSA: Etika a politika
Ing. Jiří Mikeš    14

PERSONÁLNÍ MARKETING
Mgr. Simona Caidlerová              

Nábor v době krize
Petra Nulíčková               18

Z PRAXE: Red Hat podporuje rozvoj talentů
Šárka Vernerová            

Z PRAXE: GoodGroup aneb recruitment jinak
Ing. Petra Vrbová, Ph.D.             

Z PRAXE: Pracovní trh prochází zásadními změnami. Pro firmy to je velká příležitost
Anastasiya Sabadosh

Glosář
PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Recenze:             Politický marketing = pochopení trendů vývoje společnosti
                             Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

MARKETÉR ROKU 2021 oficiální vyhlášení výsledků soutěže

Ze života ČMS   

autor obálky Petr Jurča – TServis          

 

Marketing a komunikace č. 1

 

OBSAH

on-line verze tohoto čísla časopisu je k dispozici zde

Úvodník
Ing. Petr Uchytil, MBA       

Češi a reklama 2022
Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.       

Reklamní trh ČR v roce 2021    
Eliška Morochovičová       

Úspěšné firmy v B2B si uvědomují význam značky.
Pro ostatní přinášíme statistiky, že tomu tak je…

PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D.       

Vydavatelé překonali pandemickou krizi i bez adresné pomoci
PhDr. Jan Pochman         

Průmysl, obchod a reklamní poradna 
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  

Z PRAXE: ČEPS: Naše cesta k novému konceptu vizuální komunikace  
Mgr. Hana Klímová, Mgr. Eva Keřková  

Z PRAXE: Základy značky zaměstnavatele
Petr Hovorka

Z PRAXE: Marketing není jenom hezký vizuál
Ing. Libor Šlik          

EXPO 2020 DUBAJ
personalizovaný engagement marketing v moderním výstavnictví
PhDr. Ladislava Knihová, MBA  

Každý má své komfortní bubliny
Ing. Radek Hofman           

Když má studium smysl, pak studenty baví!
Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Marketingový glosář    

Recenze Ikonický ohýbaný nábytek TON a reklama
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.  

GLOSA: Nedá se na to dívat Ing. Jiří Mikeš

Ze života ČMS

autor obálky Petr Jurča – TServis