Růžový delfín připlul do Mariánských Lázní

Současná prazvláštní společenská situace přináší prazvláštní příběhy. Patří k nim i cesta jedné z cen soutěže Marketér roku 2019. Průběžně jsme informovali o posouvání termínů vyhlášení výsledků a na závěr jsme na těchto stránkách přiblížili všem výjimečnou atmosféru slavnostního závěrečného aktu.

Mariánské Lázně jsou výjimečná lokalita navracející zdraví a energii tisícovkám domácích i zahraničních klientů.
Nemalou zásluhu na tom má i žena, která má za sebou řadu významných marketingových počinů. V naší soutěžila byla oceněna už několikrát, ale výsledky její práce jsou natolik významné, že je letošní porota nemohla ani tentokrát nechat bez povšimnutí.

Vedení České marketingové společnosti (čestná prezidnetka ČMS Jitka Vysekalová a prezident Tomáš David) se znovu setkalo v krásném prostředí Římských lázní s jedním ze symbolů soutěže Růžovým delfínem a s jeho nositekou Patricií Irlvekovou s nadějí, že naznačí cestu dalším marketingovým odborníkům z oblasti českého lázeňství.

Růžový delfín – zvláštní cena hodnotitelské komise
Ing. Patricie Irlveková, marketingová a obchodní ředitelka, členka představenstva a.s., (Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.)
za launching a komunikaci nového brandu Ensana v Léčebných lázních Mariánské Lázně, který vedl k efektivnímu a rychlému zavedení nové značky Ensana