Šansonění nad Vltavou

Říjen, znamení Vah, barvy podzimu, narozeniny, líbezné tóny harfy i mimořádných houslí. Oslavenci (Jitka Vysekalová a Karel Voříšek), gratulanti (významné kulturní osobnost /přišel i Vlastimil Harapes/ i početné přátelské publikum), řeka pod okny i v tónech linoucích se v mimořádném prostředí. Silné osobnosti, silné prožitky, atmosféra plná poezie vycházející nejen ze křtěné sbírky veršů hlavní jubilantky (inspirací bylo víno, jak jinak!).

Šansonění má svou tradici. A také důležité, ušlechtilé poslání. Vše splnilo, ba předčilo očekávání. Setkání po dlouhé, vynucené přestávce, finanční příspěvek pro hospic Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, mimořádný estetický zážitek pro přítomné.

S gratulacemi zaznívalo nejčastěji přání, aby šansonění našlo opět své brzké pokračování.