Smutná zpráva

Zemřela Jozefína Simová, dlouholetá předsedkyně Regionálního klubu Liberec

Děkan Ekonomické fakulty TUL s velkou lítostí a zármutkem oznamuje, že nás dne 12. dubna 2021 ve věku 56 let opustila paní doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D., dlouholetá členka katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty TUL (EF).

Na TUL paní docentka působila ještě před založením EF. Vysokou školu strojní a textilní v Liberci absolvovala v roce 1988, titul Ph.D. získala v roce 2001 na University of Huddersfield ve Velké Británii a habilitována docentkou byla v roce 2010 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Paní docentka byla dlouholetou členkou a vedoucí katedry marketingu a obchodu. Řadu let předsedala Regionálnímu klubu České marketingové společnosti a úspěšně rozvíjela jeho aktivity. Odborně se zaměřovala na marketingový výzkum, hodnotu zákazníka, maloobchod a problematiku online nakupování.

Během svého odborného a pedagogického působení publikovala celou řadu vědeckých statí, odborných článků i učebních textů a online materiálů. Svoji odbornost si prohlubovala na zahraničních stážích a dlouhodobě budovala a posilovala vztahy mezi University of Huddersfield a Ekonomickou fakultou TUL. Celý svůj profesní život spojila s EF. Svojí životní energií, odvahou přicházet s novými podněty i inovacemi a realizovat nové nápady obohacovala své kolegy a formovala současnou podobu fakulty.

Čest její památce.