Soutěže

Soutěže

V oblasti marketingu probíhá každoročně celá řada nejrůznějších klání. Patří k nim soutěže regionálního charakteru i celostátního rozsahu. Ať už jsou jakkoliv nazvány či směrovány, vždy vycházejí z hodnocení snah a úsilí vysoce kvalifikovaných odborníků, jimž slouží jako platformy pro veřejnou prezentaci.

V mnoha porotách, kde se rozhoduje o rozdělení vítězných trofejí, zasedají členové prezidia České marketingové společnosti a odborníci patřící k úzkému okruhu nejbližších partnerů a spolupracovníků.