Asociace

Spolupracující asociace

 • AČRA-MK

  Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace
    
 • ADMEZ  

  Asociace Direkt Marketingu
    
 • AKA
   
  Asociace komunikačních agentur 
    
 • ČIFRA
   

  Český institut pro franchising
   
 • ČSZV

  České sdružení pro značkové výrobky
   
 • POPAI CE 
   
  Mezinárodní asociace podpory marketingu v místě prodeje (POPAI) 

   

 • PR Klub   
   

  PR Klub sdružuje a rozvíjí profesionály v oboru public relations.   

   

 • SIMAR
   
  Sdružení agentur pro výzkum trhu