Mezinárodní kontakty

Esomar   

Esomar logo

ESOMAR je světová organizace, která zajišťuje podmínky pro kvalitnější výzkum trhů, zákazníků a společností.

Se 4000 členy ve 100 zemích je cílem Esomaru zvyšovat hodnotu výzkumu trhu a veřejného mínění objasňováním praktických problémů a přinášením efektivních rozhodnutí.

ESOMAR byl založený v roce 1948. Všichni členové Esomaru, obdobně i kontakty na společnosti, jsou vedené v Seznamu Esomaru. Členové souhlasili s dodržováním ICC/ESOMAR – mezinárodního kodexu praktik marketingových a sociálních výzkumů (International Code of Marketing and Social Research Practice), které byly společně sestavené Esomarem a Mezinárodní obchodní komorou (International Chamber of Commerce) a byly schválené vrchními orgány po celém světě.

Stanovy Esomaru

Záměrem společnosti je:
Mezinárodní podpora rozvoje marketingu, výzkumu trhu a veřejného mínění, ocenění vědecké snahy jako důležitého základu pro efektivní rozhodnutí v managementu ve veřejném i soukromém sektoru.
Podpora profesionálních zájmů členů, kdekoliv sídli či vykonávají činnost.
Doporučuje nejvyšší odborné standardy a úrovně profesionálního řízení mezi členy.
Ustanovuje Mezinárodní etický kodex praktik marketingových a sociálních výzkumů.
Studuje a doporučuje národní / mezinárodní legislativu a judikaturu.
Zabezpečuje finanční prostředky na semináře, kongresy, setkání, publikace a jiné aktivity, pomocí kterých všichni členové zvyšují svoje vědomosti, rozšiřují si zkušenosti a zlepšují svoji profesionální úroveň.
Věnuje se všem aktivitám, které berou do úvahy zájem členů.

Kontakt

ESOMAR EUROCENTER 2 Barbara Strozzilaan 384 1083 HN Amsterdam The Netherlands
tel. 0031205897800 customerservice@esomar.org

Informace o činnosti organizace ESOMAR najdete také na
http://www.portal-spolecnost.cz/aktuality-informace/media-a-informace/esomar