Historie

Jsme tu už od roku 1990

Česká marketingová společnost vznikla v roce 1990.

V uplynulých letech sehrála významnou roli na poli marketingu a vypracovala se na přední místo mezi institucemi, které se touto problematikou zabývají. O její vznik a úspěšné fungování se zasloužila nemalou měrou její současná prezidentka Jitka Vysekalová, která je známá nejen jako úspěšná mediální osobnost na poli marketingu, ale která také patří mezi přední odborníky v oboru, především se specializací v oblasti psychologie reklamy. Se jménem ČMS jsou spojena jména vynikajících marketingových odborníků jako je např. prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., Ing. Jiří Mikeš, guru české reklamy, Ing. Milan Postler, Ph.D., pedagog VŠE a řada dalších.

Činnost České marketingové společnosti je skutečně bohatá. Semináře, které organizujeme ve spolupráci s profesním Klubem učitelů marketingu, jsou vždy zaměřené na konkrétní téma. Ta reflektují aktuální otázky a problémy společnosti tak, aby byly přínosem pro konkrétní situaci a poskytovaly určitou pomoc marketingovým pracovníkům právě pro danou chvíli. Na konkrétních příkladech případových studií chceme ukázat, že to skutečně jde. Chceme být inspirací pro konkrétní uplatnění v praxi nejen velkých, ale i malých firem.

Výsledky práce ČMS jsou také každoročně prezentovány na veletrhu Reklama, Polygraf, kde nelze její aktivity přehlédnout podle doprovodného programu veletrhu, který už tradičně společnost garantuje.

Již několik posledních let je pro svět marketingu u nás významnou a stále prestižnější akcí soutěž Marketér roku. Poprvé jsme „marketingové oscary“ udělovali v roce 2005 a ocenili tak nejvýraznější osobnosti z oblasti teorie i praxe. Smyslem je přispívat k rozvoji marketingu jak z hlediska filozofie podnikání, tak z pohledu implementace poznatků do praktického života. Chceme také popularizovat významné osobnosti oboru a prezentovat jejich odborné schopnosti a zásluhy.

To jsou pro současnou chvíli ty nejzajímavější projekty, v nich soutěž Marketér roku je mediálně zajímavá i proto, že udělování křišťálových delfínů jako symbolů soutěže se odehrává na galavečeru v opravdu kouzelném prostředí Klubu Lávka nedaleko Karlova mostu s úchvatným výhledem na Hradčany a okolí. Dá se říci, že udělování ocenění má samo o sobě všechny znaky kvalitního marketingového počinu.

Další významnou aktivitou je pravidelné vydávání časopisu Marketing a komunikace, který společnost připravuje zejména pro své členy.

„Česká marketingová společnost musí reagovat na potřeby marketingu v konkrétních okamžicích společenského vývoje. Od toho se naše činnost vždy odvíjela a proměny společnosti se všemi paradigmaty doby pečlivě sledovala. Od začátku své činnosti vždy poskytovala prostor pro diskuzi všem, kteří měli o rozvoj marketingu zájem a podporovala profesní a etický rozvoj oboru. Postupně byly budovány regionální marketingové kluby, zaveden systém certifikací marketingových odborníků, založen Institut marketingových služeb a v neposlední řadě po celou dobu existence ČMS vycházel a vychází zmíněný odborný časopis Marketing a komunikace, který je významnou platformou pro výměnu názorů našich členů i dalších marketingových odborníků,“ říká v jednom rozhovoru prezidentka ČMS doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Kousek historie ČMS i marketingu obecně
Od začátku bylo naší výhodou, že jsme měli na co navazovat. Již koncem šedesátých let krátce existovala Československá marketingová společnost, která sice rozdělením státu zanikla, ale zůstali někteří její zakladatelé a pamětníci. A ti nám v nové České marketingové společnosti pomáhali.

Pojem marketing nebyl u nás ani před rokem 1990 zcela neznámý, především v akademických a výzkumných kruzích. Na začátku devadesátých let marketingová oddělení v některých firmách vznikala tak, že se přepsala cedulka „obchodní“ na „marketingové“ oddělení a personální obsazení zůstalo stejné. O to větší byla role ČMS i v tom, co můžeme nazvat „marketingovou osvětou“.

Zkušenosti s marketingem v praxi přicházely postupně a mezi firmami byly velké rozdíly. Na český trh vstoupily nadnárodní společnosti a začaly zde uplatňovat stejné principy řízení jako jinde ve světě. Manažeři pak museli marketingové přístupy využívat a pracovat s nimi. V tom ale zase bylo skryté nebezpečí, že se tyto principy budou přenášet příliš necitlivě do našeho prostředí, které přece jen bylo specifické. Někdy pak docházelo k tomu, že se sice uplatnil globální pohled na věc, ale poselství i když bylo identické, nebylo pro zdejší cílovou skupinu srozumitelné.

Dnes je řada těchto „dětských nemocí“ už snad za námi. Jenže zase přicházejí nové.

Často se bohužel například vyskytuje situace, kdy lidé z marketingu musí bojovat s vlastním top managementem, který si dost dobře neuvědomuje, že marketingové postupy jsou mimo jiné důležitým nástrojem pro současný boj s důsledky celosvětové hospodářské recese. A tak první, co je mnohdy škrtáno, jsou právě náklady na marketing.

Krize se sama nepřekoná
Zdá se, že tajemstvím našich současných problémů není selhání trhu, surovin a dalších objektivních faktorů, ale spíše selhání lidí, jejich tvořivého úsilí, aktivity a vynalézavosti. Přispívá k tomu i „duševní pohodlnost“, postupně vytvořená vymoženostmi techniky a v neposlední řadě také iluze o všemocnosti sociální sítě. Naučili jsme se, že za nás všechno vyřeší stát a my jen nárokujeme.

Těžko říci, co nás z této letargie probudí, ale pokud sami nebudeme hledat nová efektivní východiska, katastrofa je nevyhnutelná. A jsme u vzdělání, experimentování, riskování, podnikatelské dravosti, využívání momentálně nabízených příležitostí ke vzestupu, ale také u obětavosti, ohleduplnosti, poctivosti a pokory. Jedno bez druhého je buď bezohlednost, nebo naivita.

Zejména toho prvního máme opravdu nadbytek. Přitom jediný volební program, který by mohl mít smysl, je dokázat, že poctivost se vyplácí. Poctivost v nejširším slova smyslu, ke společnosti, ale i k sobě. Neznamená to ovšem nějakou cestu zpátky, naopak. Vrcholem dokonalosti je přece jednoduchost, jako Einsteinova rovnice. Bez výjimek, složitých podmínek a omezení. Selský rozum totiž není znakem primitivismu, ale výsledkem dlouhého studia přírody, lidí, světa.

Pomocná ruka, zvaná ČMS
Česká marketingová společnost není jedinou cestou k porozumění a následně k úspěchu. Je ale cestou, která je dostupná všem jejím členům i partnerům, protože každému bez jakýchkoliv zbytečných podmínek nabízí široký otevřený zdroj vzdělání, informací i příkladů. Je připravena pomoci každému, kdo to se svým podnikáním myslí opravdu vážně. Rozsáhlá knihovna včetně časopisů, konference, semináře, poradenství, kontakty se školami, kontakty s firmami, vzájemné propojení subjektů, diskusní fóra, certifikáty marketingových odborníků a řada dalších speciálních akcí, to všechno je pro vás připraveno.