Hlavní výbor

Hlavní výbor je řídícím orgánem Společnosti a je volen valnou hromadou na období tří let.
Hlavní výbor řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáním valné hromady, které odpovídá za svou činnost.

Hlavní výbor zejména:
zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a stanoví úkoly mezi zasedáními valné hromady,
projednává a schvaluje plány odborné činnosti a vydává směrnice pro činnost sekcí a klubů,
projednává a schvaluje zprávy o činnosti a roční finanční uzávěrku,
na návrh prezidia kooptuje v období mezi valnými hromadami nové členy hlavního výboru.

Hlavní výbor volí přímo ze svého středu prezidium Společnosti.
Hlavní výbor zasedá nejméně dvakrát ročně.
Hlavní výbor se schází mimořádně na žádost alespoň jedné třetiny svých členů, prezidia Společnosti nebo revizní komise.

Hlavní výbor pro volební období 2017-2019

1 Augustinová Hana, Ing. SOŠ Blatná Blatná  
2 Brabec Pavel, Mgr. AČRA Praha  
3 David Tomáš, Ing. TOP 100 Praha  
4 Hájek Tomáš, RNDr. ADMAZ Praha  
5 Hlavatý Petr, Ing. HPCG Praha  
6 Hofman Radek, Ing. ZyXel ČR Praha  
7 Hrdý Martin FREEBOARD ČR Brno  
8 Hlavica Marek AKA Praha  
9 Hrubalová Monika VOŠP Praha  
10 Huntová Hana, Ing. SIMAR Praha  
11 Juračka Zdeněk, Ing. COOP Praha  
12 Jurášková Olga, Ing., Ph.D. UTB Zlín Zlín  
13 Kaplan Milan NARmarketing Ostrava  
14 Kauerová Lenka, doc., Ing., CSc. VŠB Ostrava  
15 Koutný Aleš, Mgr Visual Agency Jihlava  
16 Krohová Naděžda, PhDr. Literární noviny Praha  
17 Marek Luboš Josef Bohemia Werbung Praha  
18 Nečas Libor KUM ČMS Ostrava  
19 Novák Pavel, Ing. BARTON QSV Quality Service Plzeň  
20 Postler Milan, Ing. Ph.D. VŠE v Praze Praha  
21 Řepka Vladimír Magistrát h. m. Praha Praha  
22 Říha David, Ing., Ph.D., MBA VŠE Praha  
23 Simová Jozefína, Ing., Ph.D. TU Liberec Liberec  
24 Tamchyna Jaroslav, dr. ČIFRA Praha  
25 Uchytil Petr, Ing. Lagardere Active Praha  
26 Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. ČMS Praha  
         
   Revizní komise      
29 Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D. Uniterzita T. Bati Zlín  
30 Kožená Marcela, doc. Ing. Ph.D. Univerzita Pardubice Pardubice  
31 Jesenský Daniel, Ph.D., MSc., MBA DAGO Praha

11