Hlavní výbor

Hlavní výbor je řídícím orgánem Společnosti a je volen valnou hromadou na období tří let.
Hlavní výbor řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáním valné hromady, které odpovídá za svou činnost.

Hlavní výbor zejména:
zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a stanoví úkoly mezi zasedáními valné hromady,
projednává a schvaluje plány odborné činnosti a vydává směrnice pro činnost sekcí a klubů,
projednává a schvaluje zprávy o činnosti a roční finanční uzávěrku,
na návrh prezidia kooptuje v období mezi valnými hromadami nové členy hlavního výboru.

Hlavní výbor volí přímo ze svého středu prezidium Společnosti.
Hlavní výbor zasedá nejméně dvakrát ročně.
Hlavní výbor se schází mimořádně na žádost alespoň jedné třetiny svých členů, prezidia Společnosti nebo revizní komise.

Hlavní výbor pro volební období 2020-2022

1Augustinová Hana, Ing.SOŠ Blatná
2Brabec Pavel, Mgr.AČRA
3David Tomáš, Ing.CZECH TOP 100
4Hájek Tomáš, RNDr.ADMEZ
5Hofman Radek, Ing.ZyXel ČR
6Hrubalová MonikaČHMÚ Praha
7Huntová Hana, Ing.SIMAR
8Janků Aleš, JUDr.právník
9Kauerová Lenka, doc.Ing.,CSc.VŠB
10Krohová Naděžda, PhDr.Litmedia
11Medek Milanmarketingový konzultant
12Mikeš Jiří, Ing.VŠE Praha
13Nečas Libor, Ing., Ph.D.KUM, ČMS
14Novák Pavel, Ing. BARTON QSV
15Pavlů Dušan, prof., PhDr., CSc.VŠKK
16Postler Milan, Ing., Ph.D.VŠE Praha
17Řepka Vladimír, Mgr.Magistrát hl. m. Prahy
18Říha David,Ing., Ph.D., MBAVŠE Praha
19Simová Jozefína, Ing., Ph.D.TU Liberec 
20Tamchyna Jaroslav, RNDr.ČIFRA
21Uchytil Petr, Ing.,Radiohouse
22Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D.ČMS
   
 Revizní komise 
23Kozák Vratislav, doc. Ing., Ph.D.Uniterzita T. Bati
24Kožená Marcela, doc. Ing., Ph.D.Univerzita Pardubice
25Jesenský Daniel, MBADago

Hlavní výbor pro volební období 2017-2019

11

1Augustinová Hana, Ing.SOŠ BlatnáBlatná 
2Brabec Pavel, Mgr.AČRAPraha 
3David Tomáš, Ing.TOP 100Praha 
4Hájek Tomáš, RNDr.ADMAZPraha 
5Hlavatý Petr, Ing.HPCGPraha 
6Hofman Radek, Ing.ZyXel ČRPraha 
7Hrdý MartinFREEBOARD ČRBrno 
8Hlavica MarekAKAPraha 
9Hrubalová MonikaVOŠPPraha 
10Huntová Hana, Ing.SIMARPraha 
11Juračka Zdeněk, Ing.COOPPraha 
12Jurášková Olga, Ing., Ph.D.UTB ZlínZlín 
13Kaplan MilanNARmarketingOstrava 
14Kauerová Lenka, doc., Ing., CSc.VŠBOstrava 
15Koutný Aleš, MgrVisual AgencyJihlava 
16Krohová Naděžda, PhDr.Literární novinyPraha 
17Marek Luboš JosefBohemia WerbungPraha 
18Nečas LiborKUM ČMSOstrava 
19Novák Pavel, Ing.BARTON QSV Quality ServicePlzeň 
20Postler Milan, Ing. Ph.D.VŠE v PrazePraha 
21Řepka VladimírMagistrát h. m. PrahaPraha 
22Říha David, Ing., Ph.D., MBAVŠEPraha 
23Simová Jozefína, Ing., Ph.D.TU LiberecLiberec 
24Tamchyna Jaroslav, dr.ČIFRAPraha 
25Uchytil Petr, Ing.Lagardere ActivePraha 
26Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D.ČMSPraha 
     
  Revizní komise   
29Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D.Uniterzita T. BatiZlín 
30Kožená Marcela, doc. Ing. Ph.D.Univerzita PardubicePardubice 
31Jesenský Daniel, Ph.D., MSc., MBADAGOPraha