Výbory sekcí a klubů

Členové sekcí a klubů si volí výbor, který se zpravidla skládá z předsedy, místopředsedy a podle potřeby dalších členů. Výbory sekcí a klubů, které hospodaří podle vlastního rozpočtu, musí být nejméně tříčlenné.
V rámci ČMS byly založeny a rozvíjejí svoji svoji činnost profesní a regionální kluby.