Podmínky

Podmínky členství v České marketingové společnosti

Členem ČMS se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a programem ČMS, podá sekretariátu písemnou přihlášku a uhradí členský příspěvek. Členství se poté obnovuje automaticky na ročním principu uhrazením členského příspěvku.

Kolektivními členy ČMS jsou právnické osoby – firmy, instituce a spolky se sídlem v České republice nebo s organizační složkou působící v České republice. Kolektivní členové s obratem nad 10 milionů Kč ročně hradí členský příspěvek ve výši 8 000 Kč, ostatní ve výši 5 000 Kč za kalendářní rok.

Individuálními členy ČMS jsou fyzické osoby bez omezení. Výdělečně činní individuální členové hradí členský příspěvek ve výši 1 000 Kč ročně, důchodci a studenti ve výši 500 Kč za kalendářní rok.

Členové ČMS mají nárok na bezplatný odběr časopisu Marketing & komunikace (kolektivní členové 3 nebo 5 výtisků podle výše svého členského příspěvku), bezplatné užívání příruční knihovny ČMS, slevy na vložné na konferencích a seminářích ČMS a přístup k databázím na webových stránkách ČMS.

Členové ČMS (v případě kolektivních členů jejich pověření zástupci) mají právo zúčastnit se valné hromady a volit nebo být volen do všech orgánů ČMS.

Kolektivní členové obdrží každoročně osvědčení o členství v ČMS. Individuální členové obdrží na požádání legitimaci člena ČMS.

Ke stažení nabízíme přihlášku pro kolektivní a individuální členství.

Přihláška člena ČMS – kolektivní a individuální

Zde najdete v různých formátech přihlášky za člena České marketingové společnosti. Rádi Vás uvítáme v našich řadách a věříme, že členství v naší organizaci přispěje k Vašemu dalšímu osobnímu růstu a rozvoji podnikání.

Přihláška člena ČMS ind
Přihláška člena ČMS kol