Profesní kluby ČMS

Profesní kluby ČMS

Jako specifické složky pracují na půdě Společnosti profesní kluby, které sdružují marketingové odborníky různých zaměření. Členové těchto uskupení se scházejí nepravidelně na základě nutnosti projednání naléhavých otázek či při potřebě informování o novinkách a zajímavostech v daném oboru.

Každý klub je řízen některým ze členů prezidia a ten také v pravidelných intervalech informuje na příslušných platformách o jeho aktivitách.