Klub učitelů marketingu

KUM navazuje na tradici

Klub učitelů marketingu, který byl v minulosti nedílnou součástí aktivit České marketingové společnosti, ale posléze se na několik let odmlčel, obnovil svoji činnost v roce 2015. Především zásluhou pana Ing. Libora Nečase, Ph.D. z Fakulty strojní Katedry mechanické technologie VŠB Technické univerzity Ostrava vznikl záměr a projekt, jak znovu uvést do života profesní skupinu, která má pro výuku našich vysokoškolských studentů marketingu velký význam.
Klub od svého znovuzrození neustále zvyšuje aktivitu a několikrát do roka pořádá pro své členy i další odborníky z oblasti marketingu semináře a profesní setkání. K nejvýznamnějším patří podzimní seminář připravovaný v rámci aktivit České marketingové společnosti, který se těší velkému zájmu odborné veřejnosti.

 

Záměry klubu, zaměření činnosti i přihlášku najdete zde:

Charakteristika PK KUM-ČMS

přihláška KUM
přihláška ČMS ind

přihláška ČMS kol
přihláška ČMS ind 1
přihláška ČMS kol 1